Publicatie

Beroepsregistratie, brief voor medewerkers Sociaal Juridische Dienstverlening

Saskia Mulder
15 december 2015 | 1 minuut lezen

Opening Registerkamer voor Sociaal Juridische Dienstverlening in februari 2016

Het Registerplein opent op 1 februari 2016 de Registerkamer voor Sociaal Juridische Dienstverlening. Sociaal raadslieden kunnen zich dan vervolgens registreren en dat betekent een belangrijke waarborg van de kwaliteit van deze beroepsbeoefenaars.

Voor meer informatie klik hier

1 document toegevoegd
Lid wordenContact