Publicatie

Workshop 06: Onderzoek oorzaken dalende instroom in de Wsnp

Saskia Mulder
21 januari 2014 | 1 minuut lezen

Ten behoeve van de monitor Wsnp wordt momenteel onderzoek gedaan naar de oorzaken van de dalende instroom in de Wsnp. In deze workshop willen we, in de vorm van stellingen, de voorlopige resultaten hiervan toetsen. De stellingen hebben betrekking op de rol van de gemeenten bij de schuldhulpverlening en op het toenemend gebruik van het beschermingsbewind.

Workshopleider Lia Combrink en Susanne Peters, Raad voor de Rechtsbijstand.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact