Publicatie

Actualiteitenmiddagen 2013 Sociaal Juridische Dienstverlening

28 augustus 2013 | 1 minuut lezen

Het kabinet heeft inmiddels de nodige wetswijzigingen aangenomen en er worden er nog vele voorbereid. Vooral in de Sociale Zekerheid heeft dit grote gevolgen voor de burger. Gemeenten staan onder druk vanwege verregaande decentralisaties en bezuinigingen. Stof genoeg voor Stimulansz om in 2013 weer actualiteitenmiddagen te organiseren voor medewerkers in de sociaal juridische dienstverlening, en andere geïnteresseerden.

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Stimulansz biedt het zelfde programma ook in company aan binnen uw eigen organisatie.

Veranderingen in wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan vormen het uitgangspunt. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de actualiteitenmiddagen zeer goed aansluiten bij de dagelijkse sociaal juridische praktijk.
 

1 document toegevoegd
Lid wordenContact