Publicatie

SRW Vlaardingen zoekt nieuwe partners

9 mei 2012 | 1 minuut lezen

Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterwerg (regio Vlaardingen) ontdekte dat er groepen in de samenleving waren die niet de weg vonden naar de sociaal raadslieden. In het kader van Welzijn nieuwe stijl wilden zij haar doelgroepen actiever gaan benaderen en meer vraaggericht gaan werken. Zij organiseerden daarvoor een expertmeting met andere professionals (GGZ, jongerenwerk, gemeente) om tot betere en vernieuwde samenwerking te komen. Met opmerkelijke reulstaten. Zie de bijlage

1 document toegevoegd
Lid wordenContact