Publicatie

15/02/11 Brief wetsvoorstel maximering incassokosten

29 november 2011 | 1 minuut lezen

Geachte minister en Kamerleden,

Met belangstelling heeft de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, MOgroep W&MD) kennis genomen van het wetsvoorstel maximering incassokosten, de vragen van de verschillende fracties en de reactie daarop van de minister.
De LOSR vindt het wetsvoorstel zoals het er nu ligt grotendeels een goed voorstel. Het wetsvoorstel voorziet in een goed antwoord op de problemen zoals we in ons rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ hebben gesignaleerd.

Zie bijlage voor meer info....

brief nr.: 11/00134

1 document toegevoegd
Lid wordenContact