Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Reactie LOSR voorstel vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst

De reactie van de LOSR op het wetsvoorstel Vereenvoudiging Formeel Verkeer Belastingdienst.

Nieuws |

Met Incassokosten de boer op

Vooruitlopend op de 8e Credit Expo werd André Moerman, voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke...

Nieuws |

Nationale ombudsman pleit voor rechtszekerheid burger

De nationale ombudsman pleit bij de formateurs voor meer rechtszekerheid voor burgers bij nieuw beleid en uitvoering daarvan.

Nieuws |

Terugvordering Belastingdienst treft mensen met laag inkomen te zwaar

Als je bij de belastingdienst om een terugbetalingsregeling vraagt voor toeslagen moet je soms een half jaar wachten. De schulden...

Nieuws |

Oplichters rukken op in schuldsanering

'Foute' budgetcoaches en bewindvoerders storten zich op de snelgroeiende markt van mensen met financiële problemen, meldt...

Nieuws |

Kamervragen loonbeslag & jongeren met schulden

Kamervragen over onderzoek Paritas passé, naar aanleiding van loonbeslag en jongeren in de schulden

Nieuws |

Toeslagenservicepunt hoeft toch geen kopie van ID-kaart te bewaren


Bij de start van de toeslagenservicepunten stelde de Belastingdienst de eis dat het servicepunt van iedere klant een kopie van zijn...

Nieuws |

Schulden stijgen Zeeuwen boven het hoofd


Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen kan de toestroom van aanvragen voor schuldhulpverlening niet aan. Er zijn extra medewerkers...

Nieuws |

LOSR roept Kamerleden op Fraudewet aan te houden


De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden LOSR) maakt zich grote zorgen over de mogelijkheid van de zgn. fraudewet om bij...

Nieuws |

Bijstandsuitkeringen, IOAW en IOAZ per 1 juli 2012


De bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli 2012 omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere...

Lid wordenContact