Nieuwsbericht

Terugkijken: webinar armoede en bestaanszekerheid

1 februari 2021 | 1 minuut lezen

Het LOSR webinar “Armoede en Bestaanszekerheid gemist? Kijk het hier terug. Ook de powerpoint van het webinar is hier te downloaden. Tijdens het webinar is onder andere aandacht voor de Tweedekamerverkiezingen de ontwikkelingen als gevolg van Covid-19.

Sociaal Raadslieden worden door Eric van der Burg en André Moerman bijgepraat over de meest recente wetswijzigingen en andere ontwikkelingen ten aanzien van Armoede en Bestaanszekerheid in het jaar waarin Covid-19 een centrale rol speelde.

Rode draad in deze webinar en voor het komende jaar: Signaleren, Agenderen en Teweeg brengen! De boodschappenaffaire laat weer zien dat de problematiek waarmee buurtbewoners zich dagelijks melden bij sociaal raadslieden door de rest van het land als 'misstand'gezien wordt.

Het is belangrijk om niet te blijven steken in afhandelen van individuele casussen, maar in het geval van steeds terugkerende problematiek 'op te schalen.' Door landelijk te signaleren, en te bundelen, kunnen we structurele systeemfouten tackeln. 

Mr'.s André Moerman, Saskia van Muiswinkel, Chantal van Hulzen en Maarten Bockting roepen daarom alle collega sociaal raadslieden op om het komende jaar signalen te melden bij de LOSR, Landelijke Organsiatie Sociaal Raadslieden.
Dat kan via de nieuwe plek op de website van Sociaal werk Nederland, hier. 

Ook belichten we de belangenbehartiging op het thema vanuit de LOSR, met verdieping op onder meer de thema’s: Beslaglegging, mislopen van toeslagen en verzuimboetes bij BD aangifte.

Het webinar is gratis en levert registerpunten op.

Bijlagen

Lid worden