Nieuwsbericht

Analyse en aanbevelingen rond commerciële rechtspraak

17 januari 2018 | 3 minuten lezen

In het rapport ‘Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak’ analyseert de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een nieuwe vorm van afhandelen van betalingsachterstanden door met name zorgverzekeraars. Dit gebeurt via commerciële, digitale rechtspraak.

De LOSR vraagt zich af of dit systeem burgers een volwaardig en rechtmatig alternatief biedt voor de gewone rechtsgang. De LOSR is bezorgd over de positie van burgers en het aanzien van ons rechtsstelsel. In het rapport staan zestien aanbevelingen voor de wetgever, rechtspraak, debiteuren, deurwaarders en e-Court.

De nieuwe vorm van commerciële rechtspraak en incassoarbitrage wordt nu nog vooral door zorgverzekeraars ingekocht. Op deze manier kunnen ze schulden sneller incasseren. De grootste aanbieder van dit nieuwe product is stichting e-Court. Steeds meer burgers worden geconfronteerd met deze digitale arbitrage, maar hebben geen idee waar ze aan toe zijn en met wie ze te maken hebben.

Commerciële rechtspraak als sluiproute
De overheid zet de deur open voor commerciële rechtspraak. Volgens de LOSR is deze vorm van private geschilbeslechting (nog) niet onafhankelijk en transparant genoeg, en draagt het niet bij aan de gewenste verbetering van de positie van mensen met schulden.

Bezwaren
De procedures en uitkomsten van deze digitale arbitrage zijn ingewikkeld en ondoorzichtig. Deurwaarders kijken zonder bevoegdheid in de Basisregistratie Personen en brengen ten onrechte kosten in rekening. Ook is de onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd, stelt de LOSR. De organisaties die deze vorm van private geschilbeslechting uitvoeren worden namelijk indirect gefinancierd door hun opdrachtgever: het bedrijf dat schulden ingevorderd wil zien.

Langdurige tegenslagen en stress rond het dagelijks bestaan
De afgelopen jaren heeft de ervaring geleerd dat bij de meer dan anderhalf miljoen huishoudens met problematische schulden vaak sprake is van een – al dan niet tijdelijk- onvermogen tot betalen en logisch handelen. Daardoor groeit de maatschappelijke weerzin tegen de desondanks onverbiddelijk verder stijgende incassobedragen en schulden.

Vertrouwen in de Toekomst?
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ schrijft het kabinet-Rutte III dan ook dat schuldeisers eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling moeten onderzoeken voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht. Ook wil het kabinet dat er geëxperimenteerd gaat worden met een speciale ‘schuldenrechter’.

Stop de commerciële rechtspraak
Incasso-arbitrage staat daar haaks op; het lijkt een sluiproute voor schuldeisers om in snel tempo schulden te innen. De LOSR doet daarom een beroep op de wetgever en doet aanbevelingen voor verbetering. De LOSR is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland.

U vindt het rapport in de bijlage. Zie ook de uitzending van Nieuwsuur op 17 januari en het artikel van De Groene.
Ook de Volkskrant interviewde André Moerman, voorzitter van de LOSR en auteur van het rapport en besteedde aandacht aan e-Court.
De juridische online informatiesite Mr.: 'Sociaal raadslieden laten weinig heel van e-Court.' 
Zie voor meer informatie ook de verzamelnieuwsbrief van @schuldinfo, met oa Raad voor de Rechtspraak: verlaag griffiekosten
UPDATE 23 januari 2018:
Kamervragen van Van Nispen en Van Dijk. 
E-Court heeft gereageerd middels dit persbericht en gehoor gegeven aan een aantal adviezen van de LOSR, onder meer met betrekking tot meer transparatie. Zie het artikel op AM-web, en de bijlage. 
Update 6-2-2018, SDU-website, blog van Anna van Duijn.
In de bijlagen vindt u de reactie op de brief van de KBvG en de Bloggende Deurwaarder.
Update 16-02-2018. Rechtbank Overijssel weigert nog om stempels af te geven. Zie ook de 2e  uitzending van Nieuwsuur hierover. 

ContactLid worden