Nieuwsbericht

Onredelijke incassokosten aan banden

20 maart 2012 | 1 minuut lezen

Dit wetsvoorstel voegt aan Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering een regeling toe voor incasssokosten. Hiermee kan dan via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld worden. Met dit voorstel worden vooral consumenten en éénmanszaken, beter beschermd tegen onredelijke incassokosten. De MOgroep heeft veelvuldig bepleit onredelijke incassokosten aan banden te leggen.

Onredelijk hoge incassokosten worden aan banden gelegd. Incassokosten worden afhankelijk van de hoogte van de vordering. Voor een niet-betaalde rekening van 1000 euro mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten in rekening worden gebracht.

Voor een niet-betaalde rekening van 1000 euro mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten in rekening worden gebracht.

De maximale incassokosten gaan trapsgewijs omlaag, naarmate de vordering hoger is. Over de eerste €2500 van een vordering mogen de incassokosten maximaal 15% zijn. Over de volgende €2500 ligt het maximum op 10%. Daarna zakt de vergoeding naar 5% voor de volgende €5000. Over het bedrag tussen de €10.000 en €25.000 mogen de kosten maximaal 1% zijn. Voor hogere bedragen geldt de regeling niet. De wet gaat op 1 juli in, nadat de Eerste Kamer onlangs akkoord is gegaan.

Lid wordenContact