Nieuwsbericht

LOSR adviseert Ministerie Justitie en Veiligheid

16 februari 2012 | 1 minuut lezen

De LOSR, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (MOgroep), pleit voor een brede benadering en meer preventie bij het terugdringen van gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aan onder andere de LOSR de vraag voorgelegd op welke wijze het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden teruggedrongen.

Het Ministerie van VenJ zit met een taakstelling van 50 miljoen euro. De LOSR pleit voor meer preventie en samenwerking tussen het Juridisch Loket en Sociaal raadslieden. Bovendien moet niet alleen worden gekeken naar financiële prikkels om dit terug te dringen maar ook naar de oorzaak van het gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Veel kan worden voorkomen als vroegtijdig wordt ingegrepen en samengewerkt met verschillende instanties. In de aanpak van het Ministeire van VenJ ontbreekt  dit. Begin maart spreekt de LOSR met de Staatssecretaris Teeven over deze kwestie.

Lid wordenContact