Nieuwsbericht

Door rechter opgelegde betalingsregeling alleen als stok achter de deur

15 september 2022 | 1 minuut lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) is gevraagd hun visie te geven op het concept-wetsvoorstel dat de rechter een betalingsregeling kan opleggen.

De LOSR staat positief tegenover dit wetsvoorstel. Doordat de rechter een regeling kan opleggen, worden hoge executiekosten (kosten voor beslaglegging en kosten voor inning en verdeling) voorkomen. Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij dit wetsvoorstel. Een betalingsregeling moet passend zijn bij de financiële situatie van de debiteur. Een niet-passende regeling leidt tot het vervallen van de regeling, waardoor alsnog kosten voor executie worden gemaakt. Uit het concept-wetsvoorstel blijkt niet hoe de rechter de juiste informatie krijgt over de financiële positie van de debiteur.

Volgens de LOSR moet deze nieuwe mogelijkheid een stok achter de deur zijn. Het is belangrijk dat beide partijen in het minnelijk traject aan de hand van een inkomens- en vermogensonderzoek komen tot een passende betalingsregeling, die redelijk en billijk is voor beide partijen. Het wetsvoorstel verbindt geen gevolgen aan het niet onderzoeken van de mogelijkheden van een minnelijke regeling, zoals een proceskostenveroordeling.

De LOSR vindt dat wanneer een schuldeiser in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door niet bereid te zijn een (passende) betalingsregeling te treffen, in de kosten van de procedure moet worden veroordeeld.

De volledige reactie van de LOSR vind je hieronder: