Nieuwsbericht

Reactie op Besluit kwaliteit incassodienstverlening

20 juni 2022 | 1 minuut lezen

Op 10 mei jl. is de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) openbaar gemaakt. Inzet van minister Franck Weerwind van Rechtsbescherming is om nadere regels te stellen voor incassobureaus. Zij moeten bijvoorbeeld duidelijke informatie geven over de schuld die geïncasseerd wordt en beschikbaar zijn voor vragen over een betalingsregeling. De consultatie staat tot dinsdag 21 juni 2022 open voor reacties.

Ook de Landelijke organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland) maakt graag gebruik van deze mogelijkheid. Onze reactie betreft vooral het aanscherpen en concreter maken van onderdelen van het Bki om de debiteur beter te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om (verborgen) incassokosten, het uitoefenen van oneigenlijke druk door de incassodienstverlener en het beschermen van de privacy van de debiteur.

Je treft onze reactie hieronder aan.