Nieuwsbericht

Laatste kans inschrijving voor Congres Sociaal Raadsliedenwerk 2022

8 juni 2022 | 1 minuut lezen

Als er iets duidelijk is geworden uit de Toeslagenaffaire, dan is het dat overheden meer oog moeten hebben voor de individuele burger en maatwerk moeten leveren bij invorderingen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid toonde het al aan: weten is nog geen doen, mensen raken vaak dieper in de schulden, raken de weg kwijt of starten onnodig procedures. Sociaal raadslieden werken in de frontlinie om deze mensen te helpen. Klik hier om u aan te melden.

Tijdens het Congres Sociaal Raadsliedenwerk op vrijdag 1 juli a.s. in congrescentrum NBC in Nieuwegein neemt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen (zie foto) ons mee in zijn visie op vertrouwen in de overheid. De wethouder Werk en Inkomen in Utrecht vertelt hoe zij armoede en schulden aanpakken. Ook horen we over de maatwerkaanpak door de Belastingdienst en toeslagen en deelt André Moerman, voorzitter signaleringscommissie LOSR, zijn visie op schulden en de beslagvrije voet.

Het congres biedt daarnaast een interessant aanbod aan workshops (in twee rondes), met onderwerpen als:

  • actualiteiten vanuit team Relatiebeheer Particulieren en team Accountmanagement Toeslagen; 
  • pilots samenwerken in de eerstelijn en samenwerking sociaal raadslieden en bibliotheek;
  • stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslagen;
  • update herziening Participatiewet, nieuwe Inburgeringswet en uitwisselingen rondom migratierecht;
  • aan de slag met het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek;
  • maatwerk in het sociale domein nader verkend; en
  • veel voorkomende consumentenproblemen (en oplossingen) vanuit de Consuwijzer.


Kortom: hét jaarlijkse congres van en voor sociaal raadslieden en partners, dat u niet mag missen!

Voor dit congres zijn punten te behalen voor het beroepsregister van het Registerplein.

Klik hier om u aan te melden.