Nieuwsbericht

Voorstellen tot verbetering van de beslagvrije voet

30 maart 2022 | 2 minuten lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland) en de NVVK komen opnieuw met voorstellen tot verbetering van de beslagvrije voet. Verhoog de beslagvrije voet voor gepensioneerden, verlaag de grens om hoge woonkosten bij te tellen en zorg er voor dat het verzoek toepassing hardheidsclausule bij de kantonrechter gratis wordt. Ze reageren hiermee op een concept wetsvoorstel tot verbetering van de beslagvrije voet.

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 wordt het bestaansminimum bij de invordering van schulden beter beschermd. Er wordt meer rekening gehouden met burgers die over een beperkt doen vermogen beschikken, die niet op tijd reageren of in actie komen.
Toch is er ook een keerzijde aan deze wetswijziging. De berekening is meer grofmazig en kan in individuele gevallen tot knellende situaties leiden.

In een concept Verzamelwet SZW 2023 wordt voorgesteld om een aantal knelpunten aan te pakken:

  • De tijdelijke verhoging van de beslagvrije voet in verband met hoge woonkosten wordt ook voor lagere inkomens mogelijk.
  • De termijn waarvoor deze verhoging geldt (nu zes maanden met een verlenging van zes maanden), wordt bij ministeriële regeling bepaald zodat er beter (flexibel) rekening kan worden gehouden met de woningkrapte.
  • De verhoging van de beslagvrije voet in verband met kosten eigen huis wordt ook toepasbaar voor andere situaties waarbij vanwege het type woning geen recht op huurtoeslag bestaat (bijvoorbeeld kamerbewoning).
  • Sinds 1 januari 2020 geldt geen maximale inkomensgrens meer voor de huurtoeslag (het recht op huurtoeslag loopt langer door). De correctie van de beslagvrije voet was hier nog niet op aangepast. Dat gebeurt alsnog.

De LOSR en de NVVK vinden dit prima voorstellen. De internetconsultatie tbv het conceptwetsvoorstel wordt gebruikt om aandacht te vragen voor de volgende knelpunten:

  1. De grens voor hoge woonkosten is te hoog.
  2. De definitie van woonkosten bij een eigen woning is niet toereikend.
  3. De beslagvrije voet bij verblijf in een instelling houdt geen rekening met premie ziektekostenverzekering.
  4. De beslagvrije voet is voor AOW’ers te laag.
  5. Het griffierecht voor het verzoek toepassing hardheidsclausule is een te hoge drempel.

Bij elk van deze voorstellen geven NVVK en LOSR uitwerkingen en nadere adviezen. U vindt de complete uitwerking op de website van de voorzitter van de signaleringscommissie van de LOSR, André Moerman, Schuldinfo.nl, alhier.

Meer informatie
Gezamenlijke reactie LOSR en NVVK op de internetconsultatie Verzamelwet SZW 2023
Internetconsultatie concept Verzamelwet SZW 2022

Lid wordenContact