Nieuwsbericht

Financieel Misbruik: samen (h)erkennen en actie!

31 januari 2022 | 2 minuten lezen

In samenwerking met Sociaal Werk Nederland organiseert Schouders Eronder een online themadag over financieel misbruik. Financieel misbruik was er altijd al, maar corona heeft de urgentie om tijdig in te grijpen versterkt. Tijdens de coronapandemie zijn kwetsbare burgers afhankelijker geworden van de eigen omgeving of een specifieke professional. Dat kan goed gaan, maar soms ook niet. We moeten als schuldhulpverleners alerter zijn op burgers die hierdoor financieel en persoonlijk in de problemen raken en er adequater op gaan acteren. 

Wanneer?
De online themadag zal plaatsvinden op 17 maart 2022, van 09:30 tot 12:00 uur.

Aanmelden kan hier!   

Financieel misbruik - Van vermoedens en signaleren naar een gezamenlijke aanpak binnen de keten. 
Financieel misbruik van kwetsbare mensen komt tegenwoordig steeds vaker voor. Vaker dan je denkt! Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen in de opvang. Uit onderzoek van Veilig Thuis blijkt bijvoorbeeld dat 1 op de 20 ouderen in aanraking komt met misbruik, waarvan het grootste deel financieel. Dat leidt tot verdriet, schulden, eenzaamheid en duizenden tot honderdduizenden euro’s schade.

Financieel misbruik komt ook voor in de gedaante van geldezels. Geldezels zijn personen die door criminelen worden gebruikt om crimineel verkregen geld wit te wassen. Geldezels staan hun pincode en bankrekening af aan een ander, zodat criminelen geld kunnen overmaken naar de desbetreffende rekening en het vervolgens ook kunnen opnemen. Hierdoor is de crimineel zelf niet te traceren. Vaak gaat het bij geldezels om kwetsbare jongeren die bijvoorbeeld te maken hebben met LVB-problematiek, gebrek aan ouderlijk toezicht, armoede, verslavingsproblematiek en/of dakloosheid.

Een andere specifieke risicogroep is die van vrouwen die in de opvang terechtkomen vanwege huiselijk geweld. Dit zijn vaak vrouwen met een gevoeligheid voor autoritair gedrag, wat hen ook financieel extra kwetsbaar maakt. Praktisch al deze vrouwen hebben schulden. De schulden kunnen de oorzaak van het geweld zijn, maar zijn in veel gevallen ook het gevolg van financiële uitbuiting, bijvoorbeeld door een loverboy, familie of een partner. (Meer weten over financieel misbruik? Lees dan dit artikel dat verschenen is in het tijdschrift Schuldsanering.)
Financieel misbruik kan leiden tot grote financiële problemen, die ook het oplossen van schulden ingewikkeld maken.

Programma
Tijdens de themadag zullen verschillende sprekers uit wetenschap, beleid en praktijk hun visie geven op de problematiek rondom financieel misbruik:
Helena de Kat, Ministerie van VWS
Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
Finn Groen, Trajectcoördinator Forensische Zorg bij Homerun Rotterdam, geeft een toelichting op  het Project Geldezels in Rotterdam, waarbij sprake is van uitgebreide ketensamenwerking.
Ook nemen we jullie mee in onderzoek naar financieel misbruik en ervaringen uit de praktijk. Verdere sprekers worden nog bekend gemaakt.

Voor wie?
De online themadag kan interessant zijn voor jou, als jij in je werk te maken hebt met burgers met schulden; als sociaal werker in de rol van maatschappelijk werker, schuldhulpverlener; of als sociaal raadsman/vrouw, bewindvoerder of deurwaarder.

Meld je direct aan!   

EXTRA! Vervolgsessie 
Vanuit Schouders Eronder merken we dat nog niet overal in het veld van schuldhulpverlening veel aandacht is voor het thema financieel misbruik. We willen graag ophalen waar professionals in de uitvoering tegenaan lopen en meer horen over wat voor jullie werkt in de praktijk.

Op 31 maart 2022 vindt daarom tussen 10:00 en 12:00 uur een verdiepende online sessie plaats, waarbij we graag in gesprek gaan met professionals die vanuit verschillende rollen te maken krijgen of meer willen doen met financieel misbruik.

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG