Nieuwsbericht

Meredith Deekman en Hero van der Horst over de meerwaarde van registratie Sociaal raadslieden

5 juli 2021 | 4 minuten lezen

Tekst: Peter de Koning
Sociaal raadslieden kunnen zich laten registreren in het register Sociaal Juridisch Dienstverleners van Registerplein. Maar wat is nu precies de meerwaarde van die registratie? Meredith Deekman is sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Hero van der Horst is hoofd sociaal raadslieden in Den Haag. Ze vertellen in dit dubbelinterview over hun ervaringen met het register.

Meredith Deekman werkt als sociaal raadsvrouw in Amsterdam-West en staat sinds 2017 ingeschreven in het register Sociaal Juridisch Dienstverleners van Registerplein.

Waarom koos je voor het register Sociaal Juridisch Dienstverleners? 
Meredith Deekman (MD): “Eén van mijn collega’s is echt een oude rot in het vak. Zij raadde het me aan. Mijn collega heeft me de meerwaarde uitgelegd en ze zei: ‘Je bent toch al bezig met je vak en scholing. Dan kan je dat net zo goed meteen opvoeren in je dossier.’ Wij zijn als SJD’ers sowieso altijd bezig om onszelf bij te scholen. Dat moeten we ook. De wet- en regelgeving verandert elk jaar weer. Registratie is voor mij het een goede manier om bij te blijven in mijn beroepskennis en op deze manier kan ik dat ook aan anderen tonen. Ik werk voor Veilig Thuis van de Blijf Groep en die vinden het belangrijk dat al hun hulpverleners gecertificeerd zijn. Als ik niet bij Registerplein geregistreerd stond, had ik niet voor hen kunnen werken.” 

Hoe werkt registratie in de praktijk?
MD: “Binnen de registratieperiode moet je een bepaald aantal punten behalen. Dat is soms wel een opgave. De caseload van mij en mijn collega’s is hoog en dan moet je ook tijd vrij maken voor scholing. Het zou mooi zijn als we ook punten konden opvoeren voor casuïstiek of de uren die we maken tijdens het inloopspreekuur of bij het begeleiden van vrijwilligers.”

Heb je een voorbeeld van een scholing waar je echt iets aan had?
MD: “Jazeker! Ik heb onlangs de training ‘Sturen op zelfsturing’ gevolgd. Dat ging over het omgaan met cliënten die niet gemotiveerd zijn. Door bepaalde gesprekstechnieken in te zetten lukt het je toch om mensen te motiveren.  Zo kan je hun zelfredzaamheid vergroten en ze motiveren om zelf een deel van hun zaken aan te pakken. Dat past zo goed bij mijn vak. Mensen willen vaak alles uit handen geven, ze zeggen dan: ‘Hier, doe jij het maar’. Ik maak de cliënt dan duidelijk: ‘We gaan het samen doen, zodat je de volgende keer meer zelf kan doen”. 

Hero van der Horst (HvdH) is hoofd van een team van achttien sociaal raadslieden en drie kwaliteitsmedewerkers bij de Gemeente Den Haag. De meeste sociaal raadslieden die voor de Gemeente Den Haag werken zijn geregistreerd in het register Sociaal Juridisch Dienstverleners van Registerplein.

Wanneer hoorde je voor het eerst over het register Sociaal Juridisch Dienstverleners?
Hero van der Horst: “Dat is denk ik een jaar of vijf geleden. Ik was toen op de Landelijke Raadsliedendag en daar ging de vraag rond ‘Gaan we ons als beroepsgroep wel of niet registeren?’. Niet lang daarna kwam het register er ook. We kregen een presentatie van Registerplein waarin we voorlichting kregen over de criteria en de praktijk van registratie. Toch besloten we ons niet direct te registeren. Dat kwam twee jaar later, in 2019.”

Waarom besloten jullie te wachten?
HvdH: “Ik wilde eerst horen wat iedereen in mijn team ervan vond. Ik wilde de registratie niet van bovenaf op leggen. Registratie gebeurt op individuele basis, dus ik wilde dat de raadslieden in mijn team de meerwaarde voelden. Een aantal mensen in ons team was destijds terughoudend. ‘Dan wachten we er even mee’ was mijn gedachte. De doorslag om wel te registreren kwam op een latere Raadsliedendag. Ik hoorde verschillende mensen in mijn team zeggen: ‘Het wordt tijd dat we ons registreren. Zo laten we zien welke kwaliteit we in huis hebben’. Ik heb intern laten weten dat die behoefte leefde binnen mijn team en toen hebben we als gemeente ook snel werk gemaakt van de registratie.”

Waarom kozen jullie voor registratie in het register Sociaal Juridisch Dienstverleners?
HvdH: “De belangrijkste reden dat we dit doen is dat we met het register iets in handen hebben waarmee we consequent kunnen ontwikkelen en bijleren. Wanneer onze raadslieden hun scholing en ontwikkeling bijhouden dan zorgt dat ervoor dat de kwaliteit van onze diensten ook hoog blijft. De burgers waar we voor werken merken dat uiteindelijk ook.”

Hoe zijn de reacties in het team?
HvdH: “De meesten zijn positief. Het is een manier om je te blijven scholen en ontwikkelen. Daarnaast past het ook goed in ons Teamopleidingsplan dat we jaarlijks opstellen. Daarin geven we onze raadslieden de tijd en ruimte maken om praktijktrainingen, cursussen en casuïstiek in te plannen. We verwachten van onze raadslieden dat ze gebruik maken van een meerderheid van dat scholingsaanbod. Het enige waar sommigen van schrokken is de tijd die ze kwijt zijn aan de administratie. Gelukkig hebben mensen vijf jaar de tijd om hun punten op te voeren.”

Geef je als werkgever ook ruimte voor dat administratieve werk?
HvdH: “Ik wilde voor iedereen twee dagen vrij roosteren, zodat ze op die dagen hun administratie op orde kunnen brengen, maar ik hoor verschillende geluiden. Van de ene hoeft het niet. Die zegt:  ‘Ik doe het er wel even tussendoor’ terwijl anderen zeggen: ‘Heel graag!’.”

Richten jullie het scholingsaanbod meer op de inhoud of gaat het meer over manieren om het contact met de cliënten verbeteren?
HvdH: “Wij hebben niet veel verloop in ons team. De mensen die we hebben werken er al een tijd en hebben ervaring opgebouwd in het klantcontact. Ze weten hoe ze moeten reageren op de veelal kwetsbare mensen waar we mee werken. Het grootste deel van de trainingen gaat over de inhoud. Denk dan aan actuele juridische ontwikkelingen, zoals veranderde wetten.”

Wat zou een register verder nog voor jullie kunnen betekenen?
HvdH: “Ik zou graag willen dat registratie echt een keurmerk is. Niet zozeer voor onze cliënten maar wel voor de partijen waar we ook voor werken, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat keurmerk kun je dan niet alleen de registratie vastleggen, maar ook dat de SJD’er op andere manieren bezig is met permanente educatie en dat hij of zij beschikt over hbo-niveau. Zoiets zie je in de advocatuur toch ook? Ik denk dat we met een grotere groep geregistreerde sociaal raadslieden samen ook veel sterker staan ook in de positie richting politiek en andere partijen. Met als doel dat de kwaliteit die we burgers bieden van hoog niveau blijft.” 

Hero van der Horst