Nieuwsbericht

Summerschool ‘Corona: kansen en uitdagingen voor schuldhulp’

5 juli 2021 | 1 minuut lezen

De ambitie van Schouders Eronder is om mensen met (dreigende) financiële problemen eerder, beter en sneller te helpen. Meer dan een miljoen mensen in Nederland kampen met problematische schulden. De coronacrisis duwt nog veel meer mensen over de rand.

Een nieuwe schuldengolf
Toch zijn de effecten nog niet helemaal in kaart doordat de schuldhulploketten waren gesloten, schuldeisers coulant waren en de steunmaatregelen nog van kracht zijn. De verwachting is dat pas na het afbouwen van de ondersteuning veel mensen met problematische schulden zich gaan melden. De schuldhulpverlening moet alles op alles zetten om dan de verwachte piekdrukte het hoofd te kunnen bieden.

Summerschool - online kennisbijeenkomsten
Daarom organiseert Schouders Eronder op maandag 30 augustus, dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september een online summerschool. Spijker je kennis bij en schrijf je in voor een of meerdere online kennisbijeenkomsten.  

Het programma
maandag 30 augustus 10:00 - 12:00 uur Marijke Honing (McDonalds Utrecht) en Martin Kniest (Matz Social) over (sociaal) ondernemen en werknemers met schulden

dinsdag 31 augustus 10:00 - 11:30 uur Asmae Jazouli (NVVK) over Saneringskrediet als vorm van schuldregeling 

dinsdag 31 augustus 14:00 - 15:30 uur Linda Nickel (Bureau Wsnp) en Judith van Geffen (Bureau Wsnp) over het verbeteren van de aansluiting tussen Msnp en Wsnp

woensdag 1 september 10:00 - 12:00 uur Jenny Wildenbos (Lost Lemon), Lisanne Bos en Tako de Vries (Stichting Lezen & Schrijven) over de gevolgen van corona op laaggeletterden met schulden.

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen
Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Lid wordenContact