Nieuwsbericht

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’

20 april 2021 | 2 minuten lezen

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’
Schouders Eronder ontwikkelde samen met Stichting Lezen en Schrijven, Pharos en Flatland een toolkit die schuldhulpverleners ondersteunt in gesprekken met laaggeletterden met schulden. Schuldhulpverleners kunnen aan de hand van de plaatjes (iconen) uitleg geven over geldzaken en het traject van schuldhulpverlening. De toolkit is een hulpmiddel voor schuldhulpverleners om in gesprek te gaan en de verbinding te houden met laaggeletterden.

Laaggeletterden: 2,5 miljoen buurtbewoners!
Het hebben van problematische schulden kan iedereen overkomen. De kans is echter groter bij  iemand die laaggeletterd is. Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met lezen en schrijven en/ of rekenen. Het begrijpen van informatie en grip hebben op geldzaken is daardoor lastig.

Hoe help je laaggeletterden met schulden
Om een laaggeletterde met schulden goed te kunnen ondersteunen in een schuldhulpverleningstraject moet de dienstverlening toegankelijk zijn. Voor een adequate ondersteuning is eenvoudige communicatie dan cruciaal.  Van de schuldhulpverlener vraagt dit om zich bewust te zijn van dat er sprake kan zijn van laaggeletterdheid. Maar hoe weet je of iemand laaggeletterd is, op welke signalen moet je letten en hoe pas je bijvoorbeeld in gesprekken je communicatie aan?

Onderdelen van de toolkit
De toolkit bevat naast achtergrondinformatie over laaggeletterdheid, uitlegkaarten, inkomsten-en uitgaven kaarten, afsprakenkaarten en een procesoverzicht. Deze losse kaarten kun je downloaden en printen, gebruiken in je gesprekken met de klant en aan de klant meegeven.

Alle iconen vrij te gebruiken en te downloaden

Ook kun je de iconen uit de toolkit apart downloaden en gebruiken in je eigen uitvoeringspraktijk of verwerken in de materialen van je eigen organisatie. Je kunt bijvoorbeeld formulieren en overeenkomsten die je in gesprekken met de klant gebruikt voorzien van deze iconen en hiermee afspraken met de klant verduidelijken en begrijpelijker maken.

Laaggeletterden en schuldhulpverleners betrokken bij ontwikkeling
Bij de totstandkoming van de toolkit zijn zowel laaggeletterden als schuldhulpverleners actief betrokken geweest. In een pilot waar verschillende gemeenten bij betrokken zijn geweest is de toolkit getest in de praktijk. Door de pilot deelnemers werden de proceskaart en de iconen in de inkomsten- en uitgaven kaarten en de afsprakenkaart als het meest ondersteunend ervaren in de gesprekken met hun klant.

Meer informatie
Heb je nog vragen over het gebruik van de onderdelen van de toolkit of het gebruik van de iconen mail dan naar communicatie@schouderseronder.nl.

Wil je aan de slag met de aanpak van laaggeletterdheid in de schuldhulpverlening neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven om mogelijkheden te

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG

Lid wordenContact