Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Kamer wijzigt Participatiewet, voortaan bij onbedoelde fraude toch schuldregeling

Op 8 september 2020 geplaatst door

De Participatiewet wordt gewijzigd. Wie een uitkering aanvraagt maar ook nog een vordering van een gemeente heeft vanwege fraude, maakt minder kans op een positief besluit. Daarmee wordt de wet strenger, maar tegelijk heeft de Kamer ervoor gezorgd dat de wet minder streng wordt voor mensen die per ongeluk hebben gefraudeerd.

Vier maanden je post niet open maken, per ongeluk een verkeerde postcode invoeren, niet op een informatieverzoek reageren van de gemeente: het kan bij uitkeringsgerechtigden allemaal leiden tot het etiket ‘fraudeur’. Met als gevolg: geen schuldregeling, omdat een gemeentelijke schuldeiser daar niet aan mee mag werken. Na vandaag wordt dat anders.

Onbedoelde fraude verkleint kans op uitkering
De Kamerleden Bruins (CU) en Peters (CDA) dienden een amendement in op de wijziging van de Participatiewet. Die wetswijziging heeft als gevolg dat mensen die fouten maken rond hun uitkering, nog zwaarder getroffen worden dan nu al het geval is. De vordering die de gemeente op ze heeft wegens de fraude, mag nu nog afgetrokken worden van het vermogen. Na de wetswijziging mag dat niet meer. De kans dat vervolgens een uitkeringsverzoek wordt afgewezen, neemt daardoor toe.

Maar voor mensen die hulp zoeken bij hun schulden, verbetert de situatie. Het amendement van Peters en Bruins bepaalt dat het verbod voor een gemeentebestuur om in te stemmen met een schuldregeling voortaan alleen nog geldt voor vorderingen waarbij de informatieplicht is geschonden én waarbij sprake is geweest van vastgestelde opzet of grove schuld.

Bij onbedoelde fraude toch een schuldregeling
Dat maakt het voor gemeentelijke afdelingen die gaan over uitkeringen mogelijk om mee te werken aan schuldregelingen die opgesteld zijn door hun eigen collega's die werken als schuldhulpverleners. Tot nu toe troffen de twee afdelingen elkaar regelmatig voor de rechter. Daar komt nu hopelijk een einde aan. Het  amendement werd door een Kamermeerderheid ondersteund. Verantwoordelijk staatssecretaris Van 't Wout diende als voorzorg al een eigen wijzigingsvoorstel in om, als het amendement zou worden aangenomen, tijd te hebben voor een uitvoeringstoets op de gevolgen. Het wetsvoorstel dat de aanleiding was voor het amendement, is eveneens aangenomen. 

Bij de behandeling van de wijziging van de Participatiewet drong de Kamer tot onze vreugde aan op een genuanceerdere omgang met het etiket ‘fraude’. In een eerder bericht schreven we al dat het voorstel voor de wijziging van de Participatiewet ongewenste effecten kon hebben.

Amendementen ter stemming
Een tweede amendement van de leden Raemakers (D66), Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Renkema (GroenLinks) en Kuzu (Denk) dat het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets alleen wil toepassen als er sprake is van ‘opzet of grove schuld’ haalde het niet. "Dit amendement voorkomt dat personen die niet aantoonbaar met opzet of door ernstige nalatigheid de inlichtingenplicht schenden disproportioneel getroffen worden", aldus de indieners van het amendement. Het kreeg echter onvoldoende steun in de Kamer. 
Lees het hele bericht op de website van de NVVK.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten