Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gepubliceerd

Op 17 juli 2020 geplaatst door

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit zijn op 13 juli gepubliceerd in het Staatsblad. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.

Gemeenten krijgen per 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen.

Vinger aan de pols bij uitvoering
De VNG heeft op verschillende momenten input geleverd voor de wijziging van de Wgs en haar zorgen geuit over de de uitvoerbaarheid van ‘vroegsignalering’ voor gemeenten. VNG houdt samen met Divosa en de NVVK vinger aan de pols in de uitvoering.

Impactanalyse
Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de wijziging van de Wgs wordt op dit moment een impactanalyse uitgevoerd door de VNG. Het concept is in augustus gereed en de impactanalyse wordt in september afgerond.

Op basis van de impactanalyse worden er materialen ontwikkeld, zoals een handreiking en stappenplan om gemeenten concreet te helpen met de implementatie.

Meer informatie
De wetswijziging en de besluiten zijn gepubliceerd op overheid.nl

Bron: vng
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten