Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede

Op 9 juli 2020 geplaatst door

Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking lopen extra risicio op het verlies van een baan. Zij hebben relatief vaak een flexibel arbeidscontract in een sector die naar verwachting gaat krimpen als gevolg van de coronacrisis. Werkverlies bij deze groepen brengt een groot risico op armoede met zich mee.

De armoede zal stijgen als gevolg van de coronacrisis, vooral bij traditioneel kwetsbare groepen zoals alleenstaanden, leden van eenoudergezinnen, migranten en mensen met een laag opleidingsniveau. Ook de armoede onder kinderen zal toenemen.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Volgens het SCP zal, in het kielzog van de toename van de armoede onder de beroepsbevolking, ook de armoede onder kinderen stijgen.

Het bureau zegt dat flink moet worden geïnvesteerd in scholing, gezondheid en inkomensondersteuning om structurele armoede, die overgaat van generatie op generatie, te voorkomen. ‘Wanneer mensen langer dan een jaar in armoede leven, neemt de kans dat zij hier ooit nog uit komen in sterke mate af. Dit komt onder andere door de stress die dit oplevert, waardoor zij minder actie ondernemen om uit de armoede te komen’, aldus het SCP.

De bestrijding van armoede bij kinderen is een speerpunt in veel gemeenten. Zij krijgen hiervoor ook geld van het Rijk. Het SCP verwacht dat gezinnen met veel kinderen een bovengemiddeld risico hebben om onder de armoedegrens te zakken. ‘Dit zagen we ook in de crisis en recessie van 2008 en 2009.’
U vindt het bericht hier en het rapport Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt hier. 

Bron: SCP
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten