Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Breed schuldenoffensief herstelfase Corona door G4 en de Landelijke Armoedecoalitie

Op 16 juni 2020 geplaatst door

Een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden door de coronacrisis. De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) roepen samen met de landelijke Armoedecoalitie per brief op om een breed schuldenoffensief in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende en escalerende financiële problemen voor grote groepen Nederlanders. Dit wordt ook bepleit door de tijdelijke werkgroep “sociale impact van de coronacrisis”. 

In de brief uiten de Armoiedecoalitie en de G4 hun zorgen over de grote groep nieuwe kwetsbaren met financiële problemen. De oplossingsrichtingen hebben als uitgangspunt om bestaanszekerheid te bieden.

Nodig is een breed schuldenoffensief met 3 punten: 
1. Voorkom schulden: richt de landelijke campagne op nieuwe kwetsbare groepen en investeer in vroegsignalering en toegankelijke schuldhulpverlening die maatwerk kan bieden;

2. Houd geldproblemen klein: voer een landelijke noodstop/pauzeknop in om betaalstress te verminderen en verruim de vermogensnorm voor kwijtschelding gemeentebelastingen;

3. Los problematische schulden op: regel schulden collectief, op landelijk niveau, met korte saneringsoplossingen voor coronaschulden. Daarbij zijn aanvullende maatregelen nodig voor niet-saneerbare schulden en ondernemers.

De brief dient als input voor het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid in de Tweede Kamer op 18 juni aanstaande. De brief sluit aan bij de oproep van de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en de VNG.
U vindt de brief als bijlage, 

De Landelijke Armoedecoalitie
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten