Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Valideringsfase project beroepscompetenties schuldhulpverlening van start

Op 15 juni 2020 geplaatst door

In het programma Schouders Eronder investeren de partners gezamenlijk in professionalisering van de schuldhulpverlening. Met als filosofie dat de kwaliteit en effectiviteit van dienstverlening aan mensen met (het risico op) financiële problematiek sterk bepaald wordt door het vakmanschap van de professionals en het lerend vermogen van organisaties waar zij hun werk uitvoeren. Om daar aan te kunnen werken heeft dat vak wel een fundament nodig. Dat is de kern van het project beroepscompetenties dat Sociaal werk Nederland in opdracht van het programma uitvoert. Gesprek met Edwin Lutik, Projectleider Beroepscompetentie en Profielen.

Edwin Luttik: "Na een verkenningsperiode van onderzoek en veel gesprekken met het werkveld ligt er nu een set aan beroepscompetenties en starten we de valideringsfase. Een zeer belangrijke fase waarin het werkveld aan zet is."

Hoe weet je wat de schuldhulpverlener moet kunnen?
Edwin Luttik: "Met het valideren van de beroepscompetenties toetsen we de herkenbaarheid, toekomstgerichtheid en bruikbaarheid ervan bij de professionals zelf en bij de degenen die met deze professionals te maken hebben. Voldoende draagvlak bij het werkveld, cliënten/burgers en stakeholders is cruciaal om de competenties vervolgens als partijen te kunnen vaststellen en erkennen, en daardoor te bereiken dat ze worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld." Lees hier meer over het project beroepscompetenties.

Wat kwam er uit die verkenning naar boven?
Luttik: 'Om een gedeeld beeld te kunnen ontwikkelen van wat professionals in de schuldhulpverlening typeert en wat zij in huis moeten hebben om hun opdracht goed in te vullen, hebben we de afgelopen periode op hoofdlijnen de volgende trends en ontwikkelingen gespot die gevolgen (gaan) hebben voor (huidige en toekomstige) professionals. Volgens iedereen die we spraken staat dit de komende tijd centraal:

  • meer focus op preventie, vroeg-signalering, maatwerk en nazorg (dus sneller aanpakken en duurzaam oplossen van schuldenproblematiek);
  • trend: naar meer schuldsanering in plaats van schuldbemiddeling;
  • een meer integrale kijk op en benadering van financiële problematiek in relatie tot problematiek op andere leefgebieden (zoals wonen, werk, sociale relaties, psychische en fysieke gezondheid) en die recht doet aan de burger;
  • nieuwe inzichten over de consequenties van chronische stress en een stress-sensitieve aanpak;
  • veranderende wet- en regelgeving (zoals het besluit toeslagen en veranderingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die vroegsignalering beter mogelijk maakt en duidelijkheid schept over schuldhulp aan ondernemers);
  • een toename van automatisering, waardoor een deel van het (technische-financiële) werk door computers lijkt te kunnen worden overgenomen.

Jullie zijn ook in gesprek gegaan met partners en de praktijk?
Edwuin Luttik: "Ja, we hebben de belangrijkste thema’s en dilemma’s (zoals de breedte van het domein, het type competenties en de niveaus van beroepsuitoefening) besproken met de partners van het programma om zo richting, feedback en draagvlak te krijgen voor de uitkomsten van dit project. Daarnaast zijn en blijven we in gesprek met de praktijk in het land om een beeld te krijgen van de verschillende aanpakken en wat dit vraagt van competenties van de professionals die het werk uitvoeren. Daarbij gebruiken we onder meer ‘het vaarwater’, een metafoor voor de route die een klant aflegt. Deze metafoor helpt professionals zowel hun huidige als hun gewenste positie als professional aan te geven, als ook de hulpmiddelen en de vereiste competenties die zij in die posities nodig hebben."

En het perspectief van burgers?
Luttik: "Het beeld dat is ontstaan en vertaald naar (clusters van) competenties gaan we nog toetsen vanuit het perspectief van burgers zelf. Daarvoor gaan we in gesprek met mensen die ervaring hebben met financiële problematiek over wat zij verwachten van en nodig hebben (gehad) aan professionele ondersteuning om uit de schulden te komen en te blijven. Dat doen we met (de methode van) adviesvangers. Er is een aantal afspraken voor deze groepsgesprekken in voorbereiding, maar er is ruimte voor meer gesprekken."

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten