Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Eenvoudigere beslagvrije voet komt dichterbij

Op 17 januari 2017 geplaatst door

De beslagvrije voet moet ervoor zorgen dat mensen met schulden een minimum aan geld overhouden om van te leven. Maar voor het berekenen daarvan moeten ze bij de deurwaarder een vracht aan gegevens aanleveren. En daarbij gaat het vaak mis, mede door de nijpende problemen waarmee ze kampen. Gevolg: in driekwart van de gevallen wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld en komen mensen gemiddeld € 200 per maand onder het bestaansminimum terecht.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland) pleit daarom al jaren voor vereenvoudiging van de beslagvrije voet. En uiteindelijk niet voor niets. Het wetsvoorstel over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet ging eind 2016 dan toch naar de Tweede Kamer.

Beter ten hele gekeerd
In het wetsvoorstel is veel aandacht voor eerdere publicaties van de LOSR (zoals de rapporten «Paritas Passé» en «Beter ten hele gekeerd») en de reactie van LOSR/Sociaal Werk Nederland bij de internetconsultatie over het wetsvoorstel (augustus 2016).
‘Dat begint al op pagina 1 van de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, aldus LOSR-voorman André Moerman. "De bescherming die de beslagvrije voet mensen moet bieden is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. In het rapport  «Beter ten hele gekeerd» van de LOSR/MO-groep wordt, op basis van een onderzoek in de gemeente Arnhem, geconcludeerd dat in 75% van de gevallen de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld."

Acht aanbevelingen overgenomen
Van de 25 aanbevelingen die LOSR/Sociaal Werk Nederland bij de internetconsultatie zijn er acht overgenomen, namelijk de aanbevelingen: 2, 3, 7, 11, 13, 14, 15 en 17. Aanbeveling 16 (over de terugwerkende kracht van de beslagvrije voet) is deels overgenomen. André Moerman: ‘Het oorspronkelijke wetsvoorstel hanteerde daarvoor een reactietermijn van twee weken. We hebben aangegeven dat dit veel te kort is. Inmiddels is dit aangepast naar vier weken. Maar wat we eigenlijk wilden, namelijk een jaar terugwerkende kracht, is nog niet gelukt.’

En dat is in feite een ontkenning van de problematische situatie waarin mensen met schulden verkeren, stelt André Moerman. ‘Schulden hebben een grote invloed op het denken en handelen van mensen. Dat blijkt onder andere uit wetenschappelijk onderzoek van Mullainathan en Shafir. Snel en adequaat reageren op brieven van de deurwaarder lukt dan vaak niet.’

Ook politieke partijen steunen LOSR-inbreng
De Tweede Kamerfracties hebben ondertussen vragen ingediend over het wetsvoorstel. Ook daarbij komen de standpunten van de LOSR naar voren. De PvdA-fractie vraagt de regering bijvoorbeeld om te reageren op twee punten van de LOSR: “In hoeverre deelt de regering de mening van de LOSR dat dak- en thuislozen in tegenstelling tot wat in de toelichting van het wetsvoorstel staat er wel degelijk op achteruitgaan doordat ze te maken gaan krijgen met een beslagvrije voet van slechts 47,5 procent? In hoeverre deelt de regering daarnaast de mening van de LOSR dat de normale regels voor de beslagvrije voet ook zouden moeten gelden voor dak- en thuislozen?"

Kabinet gevraagd om reacties
Bovendien wil de PvdA dat de regering ingaat op nog drie suggesties van de LOSR. “Zo pleit de LOSR voor afschaffing van de maximale termijn van 6 maanden voor verhoging van de beslagvrije voet vanwege hoge woonkosten. Hoe kijkt de regering hiernaar?
Daarnaast vindt de LOSR dat de deurwaarder via een bestandskoppeling met de Belastingdienst zelf de hypotheekrente moet kunnen opvragen om de beslagvrije voet bij eigen huis te kunnen verhogen. Hoe kijkt de regering hiernaar?
Daarnaast heeft de LOSR commentaar op de periode van twee weken om met terugwerkende kracht de beslagvrije voet aan te passen. De LOSR pleit voor een termijn van een jaar. Hoe kijkt de regering naar deze suggestie?"

Het wachten is nu op de reacties van het kabinet. Maar voorlopig is André Moerman tevreden. ‘Een betere bescherming van het bestaansminimum is een flinke stap dichterbij.’

Nog meer over de beslagvrije voet

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten