Themaoverzicht

Sociaal & Gezond

Hoofdthema's

Als mens iets betekenen voor anderen, in de maatschappij. Gezien worden, contacten hebben. Artsen weten het, sociaal professionals weten het. Sociaal maakt gezond. Sociaal werk levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, van zowel jong als oud.

Een sociaal netwerk, werk (betaald en onbetaald), een buurthuis runnen, dagbesteding, koken of sporten met buurtgenoten, de kerk, lotgenotencontact, al deze sociale activiteiten leveren een bijdrage aan gezondheid. Mensen zitten dan lekkerder in hun vel. Ook wanneer ze tegenslagen, een beperking of (chronische) ziekte hebben. En ze leven gezonder. Dit weten we. Branchevereniging Sociaal Werk Nederland wil deze kennis breed onder de aandacht brengen. 

Nieuwsbericht

Doe mee aan het ontwikkelen van materiaal voor ondersteuning van ouderen bij levensvragen en zingeving

Op 29 oktober 2019 geplaatst door

Het Expertisenetwerk Levenvsragen en Ouderen wil het gebruik van de kwaliteitsstandaard levensvragen en de daarmee samenhangende ondersteunende materialen vergroten en beter laten aansluiten bij de behoefte van formele en informele begeleiders bij levensvragen. Daarom wil Vilans graag inventariseren welke materialen gebruikt en gemist worden, werken aan een betere verbinding tussen de kwaliteitsstandaard en de hulpmiddelen die er al zijn, en deze meer passend maken voor verschillende doelgroepen. Zo kunnen informatie en hulpmiddelen gerichter gebruikt en gedeeld worden. Graag nodigt Vilans het sociaal werk uit om hier aan mee te werken.

Bijeenkomst 22 november 11.00-14.00
Aan de hand van een zogeheten clientjourney (de reis die de client maakt door het landschap van zorg & welzijn) wil Vilans met alle betrokkenen uit het werkveld werken aan een beter inzicht in het herkennen en begeleiden van levensvragen gedurende deze reis. Het herkennen van momenten waarop levensvragen vaak voorkomen, hoe je daar mee omgaat, welke hulmiddelen je daar bij gebruikt en welke gemist wordt.
Inzichten uit deze dag worden verwerkt tot een overzicht van (scholings)behoeften van de diverse betrokken professionals in aansluiting op de kwaliteitsstandaard levensvragen & ouderen met daaraan gekoppelde acties om de (toegepaste) kennis beter aan te laten sluiten op de behoeften van de verschillende groepen formele en informele begeleiders.

Datum:                22 november 2019
Tijd:                      11:00 – 14:00 (inclusief lunch)
Locatie:                Utrecht (nader)
Kosten:                gratis

Programma

  • Kennis maken
  • Introductie en context levensvragen en het kwaliteitsstandaard
  • Aan de slag met de clientjourney deel I
  • Pauze
  • Aan de slag met clientjourney deel II
  • Afsluiting en lunch

Deelname en aanmelden
Aanmelden s.v.p. via deze link.
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst, zie de materialen op Beter Oud en Zorg voor Beter.
Voor meer informatie of vragen kan contact opgenomen worden met Martijn Simons, m.simons@vilans.nl of telefonisch 06 27863378

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten