Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Publicatie

Regeerakkoord: 4 punten voor het Sociale Domein

Terwijl de politieke partijen een nieuw kabinet formeren, gaat de MOgroep kennismaken met de nieuwe Tweedekamerleden die op donderdag 20 september voor het eerst in vergadering bijeen zijn. Lagere zorgkosten: hoe doe je dat? Transities vereisen samenwerking, ontkokeren, bezuinigen. Wat is daarvoor nodig? De MOgroep bepleit namens zijn leden ook bij fractieleiders en relevante demissionaire kabinetsleden, de volgende vier punten voor het Regeerakkoord:

  • Maak 1 wet voor het sociale domein. Jeugdhulp, AWBZ-begeleiding en Werken naar Vermogen krijgen één plek. Eén tijdelijke doeluitkering voor het brede sociale domein is als tussenstation een stap in de goede richting. Randvoorwaarden zijn: eenheid van definities, regels voor financiering, afrekenen en registratie binnen de deelnemende sectoren.
  • Investeer 100 miljoen extra in ondersteuning vrijwilligers. Een effectieve sociale infrastructuur is dè randvoorwaarde voor geslaagde transities en burgers die elkaar meer helpen. Samen met professionals creëren vrijwilligers het opvangnet, de aanzet tot activering en zelfstandigheid van grote groepen (kwetsbare!) burgers.
  • Start een VIP-fonds: Voor Innovatie en Preventie. 5% AWBZ-geld voor veelbelovende lokale preventieplannen. Gemeente, zorgverzekeraars, samen met de lokale uitvoerders. Voorkomen is goedkoper dan genezen. Voor vroegtijdig signaleren, handelen en ingrijpen en het structureel voorkomen van ontwrichtende situaties.
  • Ontbureaucratiseer de toegang tot zorg; voor effectieve lokale samenwerking. Beëindig daarom onnodige indicatiestellingen in jeugdzorg en AWBZ (en voorkom nieuwe!). Stel een grens voor trajecten onder de 25.000 euro. Als vuistregel geldt voortaan: géén indicatiestelling.

Wij werken in de wijken. Wij kennen de bureaucratische drempels, de eindeloze kokers, de geldverslindende indicaties. De ondernemers in Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening maken van de grote omslag in het lokale sociale domein echt een transformatie.

We zijn al laagdrempelig en goedkoop. Wij willen samenwerken en voorkomen dat de transities en lokale bezuinigingen weer stranden in een moeras van regels en eigenbelang. Lagere zorgkosten? Doe er juist nu echt wat aan!

In de bijlage met onze inzet voor het Regeerakkoord vindt u de vier punten nader toegelicht.

Details

Geplaatst op: 14 september 2012
Geplaatst door:
Auteur: MOgroep
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten