Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Publicaties

 

Keuzewijzer E-tools. Voor gemeenten die inwoners online willen betrekken.

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past?

-
840

Cijfers jeugdhulp 2015 bekend

In 2015 kregen 365.000 jongeren een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Jongens komen vaker in de jeugdzorg dan meisjes en er zijn grote verschillen per regio en...

-
951

Krimp kinderopvang vooral in grote steden

Adviesbureau Buitenhek heeft weer analyse gemaakt van de krimp in de kinderopvang over 2012 en 2013. De Krimp zet zich voort, vooral in de grote steden. Zie in bijlage de nieuwsbrief.

-
1545

Uitspraken minister Asscher over rechtzaak Middelburg

Naar aanleiding van vragen van tweede kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) over de peuterspeelzaalen als kinderopvang en de toeslagen, heeft minister Asscher nog eens uiteengezet op welke wijze ouders wel of geen gebuik kunnen maken van de toeslagen.

-
1579

Begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten schiet te kort

Gemeenten en UWV moeten meer doen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze hebben mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand of WIA zitten niet goed in...

-
3024

Het water staat ons aan de lippen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd op W&MD-organisaties. Wat zijn de gevolgen? Bureau Bartels zocht het uit, in opdracht van de MOgroep.

-
615
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten