Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Publicaties

 

Verslag Zorgdebat Nieuwegein 29 augustus 2012

Op woensdag 29 augustus jl. debatteerden politici over de zorg. Voor ene samenvatting van hoofdpunten zie hier.

-
787

Partijprogramma's onder de loep

In de aanloop naar de verkiezingen op 12 september heeft de MOgroep een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste politieke partijen.

-
1143

Politieke partijen over de decentralisaties

Wat vinden politieke partijen van de decentralisaties? De MOgroep bekeek partijprogramma s en zette alle standpunten op een rijtje in een matrix.

-
909

Verkiezingen 2012: positionpaper Kinderopvang, MOgroep, POraad

De MOgroep, POraad en Brancheorgansiatie Kinderopvang hebben een positionpaper opgesteld ten behoeve van de partijprogramma s van de politieke partijen en de verkiezingen op 12 septemer...

-
879

De Kunst van het Samenleven MOgroep Advies

De MOgroep heeft een advies opgesteld ten behoeve van de partijprogramma s voor de landelijke verkiezingen op 12 september 2012. De Kunst van het Samenleven is naar alle politieke partijen...

-
821

MOgroep brief aan informateur Opstelten, augustus 2010

Oproep informateur: bezuinig sociaal, mèt welzijn!
12 augustus 2010 - MOgroep W&MD voorziet sinds de start van de huidige kabinetsformatie elke informateur en formateur van advies. Na Paars-Plus...

-
696

Brief aan informateurs, juli 2011

De MOgroep roept informateurs op meer aandacht te besteden aan onder meer Welzijn Nieuwe Stijl.

-
736

MOgroep brief aan landelijke partijbesturen: input voor landelijke verkiezingen, 2010

MOgroep levert input voor verkiezingsprogramma: voorkom dat de financële crisis een sociale crisis wordt. De brief is verstuurd naar verkiezingscommissies en besturen van de landelijke politieke...

-
712

Brief van partners Maatschappelijke Stage aan informateurs, 2010

De intentieverklaringspartners Maatschappelijke Stage die de brief hebben ondertekend, hebben de brief verstuurd naar de informateurs en kopie-brieven naar de fractievoorzitters.

Samengevat: de...

-
828
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten