Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Nieuwsbericht

Ondernemers, onderwijs en Sociaal Werk Nederland: investeer in jongerenwerk en preventie

Op 12 november 2019 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland heeft bij minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aandacht gevraagd voor de rol die jongerenwerk kan spelen bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. De minister heeft de afgelopen weken het jongerenwerk diverse malen expliciet genoemd als partner hierin. Om opgroeiende jeugd en hun gezinnen daadwerkelijk een alternatief te bieden tegen criminaliteit in hun buurt is een serieuze investering in ondersteuning door sociaal- en jongerenwerk nodig. Een verveelvoudiging van het aantal jongerenwerkers en een stimuleringsprogramma vanuit het Rijk zijn daarbij onontbeerlijk.

Reactie op de Contourenbrief Grapperhaus
Sociaal Werk Nederland deelt in een eerste reactie op de Contourenbrief de zorgen over ondermijnende criminaliteit in Nederland.  

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: “Ook wij voelen de urgentie om bij te dragen aan het aanpakken hiervan. Wij zien dat met name risicovolle jongeren sneller verleid worden en in het criminele circuit belanden. Dat heeft alles te maken met armoede, achterstand, problemen thuis en op school, en de handel ín en het gebruik ván drugs. Criminaliteit tegengaan vraagt niet alleen om een harde aanpak van criminaliteit, maar vooral ook om preventie: investering en versterking van de huidige kwetsbare buurten.”

De ervaring leert dat juist in deze buurten goed jeugd- en jongerenwerk jongeren en hun gezinnen kansrijke alternatieven kan bieden. Van der Burg: ”Stevig opgeleide professionals kunnen gezinnen tijdig helpen met problemen. Ze kunnen kinderen en jongeren coachen en hen helpen om hun werkelijke talenten te ontdekken; daarmee bieden ze hen een nieuw perspectief en behoeden hen voor afglijden in de criminaliteit.”

Dat vereist structurele investeringen in de ondersteuning in de wijken. Daarop hebben bijvoorbeeld ook de VNG en Regioburgemeesters aangedrongen. Uit onderzoek (Verwey-Jonker 2019) is echter gebleken dat het aantal jongerenwerkers sinds 2009 niet is gestegen, terwijl er wel een groter beroep wordt gedaan op jongerenwerkers bij de aanpak van bijvoorbeeld criminaliteit, radicalisering en (school)uitval.

Brede steun
De reactiebrief van Sociaal Werk Nederland krijgt steun van andere partijen en is mede ondertekend door de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, Ingrado, Halt, BPSW en BV Jong. MKB-Nederland deelt de brief en drie gemeenten hebben besloten om expliciet hun handtekening eronder te zetten.

In de bijlage vindt u de volledige reactie van Sociaal Werk Nederland e.a. op de Kamerbrief ‘Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’. En bovendien de Kamerbrief over contouren georganiseerde ondermijnende criminaliteit van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u de infografic over de noodzaak van samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs.

Op woensdag 13 november was in de Tweede Kamer het AO Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning. Daar wordt onder meer de Contourenbrief van de minister besproken; er zijn al Kamervragen gesteld over de inzet van jongerenwerk. In week 47 is de begrotingsbehandeling van het ministerie van JenV.

De afgelopen weken was er in de aanloop naar het AO veel aandacht in media voor ons standpunt.
Zie de reportage van Nieuwsuur, artikelen in diverse edities van het AD (Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN de Stem) en het ingezonden stuk van diverse Amsterdamse organisaties sociaal werk in het Parool. In Zorg + Welzijn wordt Lex Staal geïnterviewd over waarom gemeenten zo lang niet geinvesteerd hebben in jongerenwerk, en waarom er tienduizend meer nodig zijn. 

 

Bron: Soiciaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten