Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Nieuwsbericht

10 oktober AO Armoede en schulden

Op 1 oktober 2019 geplaatst door

De vaste Kamercommissie SZW spreekt 10 oktober met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. Sociaal Werk Nederland vindt dat de lappendeken aan schuldhulpverlening, potjes, toeslagen, schuldhulptrajecten en de schuldenindustrie op de schop moet. Aan de ene kant moet averechtse wetgeving aangepast worden, aan de andere kant moet vooral voorkomen worden dat mensen in schulden raken. Wie toch schulden opbouwt moet zo vroeg mogelijk gezien en geholpen worden. In het programma Moedige Dialoog werkt Sociaal Werk Nederland daarom met de Rabobank samen met de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken), FIKks, Geldfit, SchuldenlabNL, lidorganisaties en lokale en regionale partijen.

Mensen die hun huishoudbegroting niet rond krijgen hebben behoefte aan bestaanszekerheid. Ook is verbetering nodig in het stelsel van toeslagen en schuldhulpverlening. VNG en Divosa stellen ondertussen deze en andere punten voor aan de Tweede Kamer.

Samenwerking en actie nodig
Divosa en de VNG stellen, samen met hun partners waaronder Sociaal Werk Nederland, armoede te bestrijden en schuldhulpverlening aan burgers te verbeteren. Stappen zetten in preventie, vroegsignalering en bereik is eerste vereiste. Wat Sociaal Werk Nederland betreft moeten daarom alle partijen verder gaan dan hun organisatiebelang; partijen juist samen optrekken voor het collectieve belang van burgers. 

Maar willen we onze ambitie waarmaken dan is samenwerking tussen gemeenten, Rijk en samenleving noodzakelijk. Het is bovendien de hoogste tijd om van onderzoek en analyse over te gaan naar gezamenlijke actie.

Aandachtspunten
Divosa en de VNG vragen in een gezamenlijk document speciaal aandacht voor de volgende punten:

 • Er zijn maatregelen nodig om (lage) middeninkomens niet in armoede te laten vervallen
 • De vaste Kamercommissie SZW kan de staatssecretaris bevragen op de quick wins van het interdepartementaal beleidsonderzoek (lBO) naar vereenvoudiging van het toeslagenstelsel
 • Schuldhulpverlening heeft snelheid in trajecten nodig door:
  - eenvoudige en snelle toegang tot klantgegevens voor schuldhulpverleners
  - een maximale reactietermijn voor schuldeisers voor een schuldregeling
  - centrale registratie van schulden van alle schuldeisers
  - ruimte en tijd voor gemeenten om innovatieve methoden te starten en uit te breiden om bijvoorbeeld jongeren snel te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst
 • De schuldenberg kan worden teruggedrongen door van overheidsvorderingen de boetes en verhogingen te laten vervallen bij mensen die aantoonbaar niet kunnen betalen.

Sociaal Werk Nederland onderschrijft deze punten. 
De NVVK stuurde ook een brief naar de Minister van SZW. Zie de bijlage.

Meer informatie

Bron: VNG, Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten