Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Nieuwsbericht

Oproep Sociaal Werk Nederland aan informateur Schippers: versterk sociale basisvoorzieningen

Op 30 maart 2017 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland doet hierin een beroep op de kabinetsinformateur om in de komende kabinetsperiode het versterken van de sociale basisvoorzieningen in wijken en buurten prominent op de agenda te zetten: verklein de kloof, verminder polarisatie en versterk de sociale netwerken in wijken.

'Voed ze op', laat statushouders direct integreren, ondersteun kwetsbare ouderen. En signaleer problemen vroeg zodat mensen niet buiten de samenleving belanden.

Versterking van sociale basisvoorzieningen in buurten
Dit is een grote en wezenlijke opgave voor onze samenleving en de toekomst van ons land. Heel veel Nederlanders zijn (tijdelijk) niet zelfredzaam. Zij belanden aan de zijlijn als zij niet snel met hun problemen gesignaleerd worden en/of geholpen worden. Kleine problemen worden dan grote zorgen en leveren persoonlijke en maatschappelijke schade op. Eigen kracht vragen in een paticipatiesamenleving moet wel realistisch zijn: is die eigen kracht er, en hoe functioneren burgers opdat er sprake is van een participatiesamenleving. 

Landelijk bestuurskkoord
De wijkteams hebben vorm gekregen, maar de sociale infrastructuur in de wijken loopt achter. Sociaal Werk Nederland pleit daarom voor een landelijk bestuursakkoord waarin overheden vastleggen uitvoering te geven aan een Transformatie-agenda. Op grond daarvan maken ze samen met maatschappelijke organisaties innovatie-, investerings-, monitorings- en borgingsafspraken over het realiseren van de volgende door alle partijen gedeelde visie en ambitie: het versterken van de sociale basisvoorzieningen en het integraal werken in wijken en buurten, zonder afbreuk te doen aan de gemeentelijke regievoering.

In de bijlage geeft Sociaal Werk Nederland - aanvullend op de brief -  onderwerpen aan die in de komende kabinetsperiode nadrukkelijk aandacht behoeven in de beleidsvorming en wetgeving. 
In de eerste 4 weken van de Formatieperiode zijn er veel adviezen van en naar de SERvoorzitter Mariette Hamer gegaan. Hierin tekenen zich de contouren af van de randvooraarden die nodig zijn voor deze opdracht. Zie ook de boodschap '16 uur ontwikkelrecht voor elk kind' mee aan het nieuwe kabinet. Zie ook het persbericht als bijlage. En de boodschap van de Nationale Ombudsman die ook in deze lijn ligt.

Bron: sociaal werk nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten