Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Nieuwsbericht

Prinsjesdag 2015: Sociaal werkers hebben lef, vernieuwen, trotseren bureaucratie.

Op 15 september 2015 geplaatst door

Investeer in hun vakmanschap. Investeer in handen in de wijk.

Honderden miljoenen heeft het Kabinet in 2015 al besteed aan reparaties in de decentralisatie van de zorg. Maar behalve bij PGB's en verpleeghuiszorg moet er dringend worden ingegrepen bij de haperende transformatie in buurten en wijken. Waar blijft de beloofde snelle, preventieve hulp met voldoende competente handen dicht bij bewoners? Als die verandering niet doorzet, faalt de hele decentralisatie en rijzen zorgkosten straks opnieuw de pan uit.


De MOgroep vraagt daarom landelijke en lokale overheden te investeren in het probleemoplossende vakmanschap dat onmisbaar is voor de kanteling van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Versterk de sociaal werkers en wijkteams, landelijk en lokaal! Zij zijn de motor bij het vergroten van de kracht van burgers; zij vormen dé tegenkracht voor systeemdenken, bureaucratie en onnodige medicalisering.

De MOgroep wil dat Rijk en gemeenten de bedoeling van de transities en transformatie weer centraal zetten. Met de decentralisaties zouden onderdelen van de zorg naar gemeenten gaan, met voor burgers een nieuwe, snellere werkwijze: dichtbij, in de eigen buurt. Het omgekeerde is nu het geval: sociaal werkers stuiten op (nieuwe) bureaucratie en forse bezuinigingen. Het kan toch niet zo zijn dat alleen het stukje ‘burgers moeten meer zelf doen’ werkelijkheid wordt?

De MOgroep vraagt het kabinet om ruimte en steun voor professionals om nieuwe vormen van bijvoorbeeld integrale dagbesteding of re-integratie naar werk te ontwikkelen. Om randvoorwaarden te creëren voor (samen)werken in de wijkteams. Om vluchtelingen verantwoord op te vangen en te begeleiden, vrijwilligers op te leiden, radicalisering te voorkomen. Om samen met bewoners lokale manieren van participatie en onderlinge hulp te organiseren. Want dat gaat niet vanzelf. De MOgroep verwacht van het kabinet daarom dat het adequaat reageert op de signalen over waar het kraakt, schuurt en vastloopt, en systeemverantwoordelijkheid neemt voor het meewerken aan oplossingen. Ook als wetgeving averechts blijkt te werken.

Natuurlijk: veel bewoners kunnen meer voor anderen en voor zichzelf betekenen dan ze nu doen. Maar dat gaat zelden vanzelf. Vrijwel altijd is er een professional nodig die regelt dat ze met elkaar in contact kunnen komen, die een netwerk helpt optuigen en andere partijen deelgenoot maakt.

Sociaal werkers doen dat ook al jaren. Zij worden nu echter gehinderd door tijd- en energievretende bureaucratie en nog meer bezuinigingen.

Ergo: ruim die bureaucratische belemmeringen op en versterk het vakmanschap van de professionals die dit ingewikkelde werk doen. Voorkom dat nog meer geld en energie weglekt door overtollige regeldruk. Monitor zorgvuldig de gevolgen van de decentralisatie en bevorder daadkrachtig vernieuwende aanpakken.

Geef sociaal werk dus de extra armslag die onmisbaar is voor duurzame verandering. Want zoals de Transformatiecommissie Sociaal Domein vrijdag 11 september schreef in de derde voortgangsrapportage: de transformatie van het sociaal domein is ‘een fenomenale opgave.’ Heel aansprekend is het casusboekje wijketams dat de TSJ bijlevert. 
Zie hier de reactie van de VNG op de rapportage van de Transformatiecommissie.
Zie ook Binnenlands Bestuur op 15 september Het verlanglijstje sociale sector.

En zie de grondige analyse Rijksbegroting door experts Platform31 . 

120 welzijnsorganisaties met ruim 1500 sociaal werkers werkzaam in wijkteams werkten mee aan een QuickScan van de MOgroep over het functioneren van de wijkteams. Deze landelijke peiling geeft een gemengd maar vooral zorgelijk beeld. 

Lees de blog Goud en Glas van Marijke Vos, voorzitter MOgroep, en het interview over de centrale rol van de Sociaal werker, in Zorg & Welzijn.

In de bijlage vindt u het complete persbericht en de analyse van de QuickScan Wijkteams.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten