Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Haagse model van harmonisatie

JongLeren van sociaalwerkorganisatie Xtra in Den Haag.

-
1125

Een regionaal expertiseteam voor het vroeg herkennen van problemen bij jonge kinderen

Het voorkomt problemen. Factsheet voor gemeenten. Rol sociaal, lokaal?

-
1779

Richtlijnen voor uitvoering van sociaal-medische indicatie beschikbaar

De VNG heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet...

-
1065

Verslag Kinderwerkersdag 2017

Tijdens de Kinderwerkersdag 2017 nam de Utrechtse wethouder Victor Everhardt het eerste exemplaar van de geactualiseerde “10 taken van het kinderwerk” in ontvangst van dagvoorzitter Froukje...

-
468

Infographic over overgang van kinderen van peuteropvang naar basisschool

Ter informatie, de infographic met nuttige informatie voor professionals en ouders over een goede overdracht van kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool. De informatie staat staat...

-
548

De toekomst van peuterwerk

Het verslag van de strategiebijeenkomst van het Landelijk Overleg Peuterspeelzaalwerk, met als thema De toekomst van peuterwerk in het sociaal domein.

-
1333

Notitie voor gebruik convenant toeslagen door ouders en houders bij toeslag peuterwerk

Ouders die via de kinderopvangtoeslag hun peuter naar de peuteropvang brengen kunnen vanaf 7 januari 2018 gebruik maken van het convenant Toeslagen.

-
1598

Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start

Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling?

-
1177

Goab-budgetten 2017

In bijgaand Excelbestand vindt u het totale goab-budget voor 2017 per gemeente. De extra middelen voor 3F zijn daar onderdeel van en zijn in de volgende kolom gespecificeerd. Daarnaast is het...

Eline Kolijn
-
486

Daar doen we het voor, harmonisatie en de kracht van peuterspeelzaalwerk

Het zou werelderfgoed moeten zijn, maar het liep anders. Het woord peuterspeelzaal verdwijnt helaas uit onze nationale wetteksten en maakt plaats voor de overkoepelende term kinderopvang. Dat...

Janina van der Zande
-
874
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten