Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicatie

Checklist voor gemeenten: integratie van jonge vluchtelingenkinderen

Voor de integratie van jonge vluchtelingenkinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hoe kunnen gemeenten de deelname van deze kinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen?

Vanuit het Consortium Vluchtelingenpeuters hebben Sardes, NJI, Pharos en Sociaal Werk Nederland de afgelopen jaren ondersteuning geboden aan aanbieders van kinderopvang / ve die werken met jonge vluchtelingenkinderen. Nu is er specifiek voor gemeenten een factsheet uitgegeven dat gemeenten helpt de integratie van jonge vluchtelingenkinderen via de kinderopvang te bevorderen. Als aanbieder kunt u deze factsheet onder de aandacht brengen bij uw gemeente(n).

Download de factsheet (pdf)
 

Details

Geplaatst op: 28 mei 2019
Geplaatst door:
Stephanie Gross
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten