Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicatie

Brochures 'Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang'

Het Consortium Vluchtelingenpeuters (Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes) heeft vier praktische brochures geschreven voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen. De brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorgdie werken met deze kinderen en hun ouders. De handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots en bevatten achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips.

De reeks ‘Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang’ bestaat uit deze vier brochures:

Details

Geplaatst op: 15 januari 2019
Geplaatst door:
Stephanie Gross
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten