Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicatie

Kenniskring Harmonisatie peuterwerk

Kwaliteit heeft een ingewikkelde prijs

OP 4 juli 2018 belegde Sociaal Werk Nederland een kenniskringbijeenkomst voor directeuren uit de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, en beleidsambtenaren van gemeenten. Vertegenworodigd waren deelnemers uit grote steden (Rotterdam en Amsterdam), middelgrote gemeenten (Leiden, Haarlem) en kerngemeenten (Dongen, Ridderkerk). Dat gaf een breed panorama van de stand van zaken rond de Harmonisatie. Dit boekje wil hun voorbeelden en kanttekeningen op een rijtje zetten en voorzien van aanbevelingen en goede voorbeelden. 

Harmoniseren doet denken aan welluidende composities zonder wanklanken en dissonanten. Dat geldt nog niet helemaal voor de harmonisatie van  peuterspeelzalen en kinderopvang. Met de wet OKE is er in de kinderopvang een kwaliteitsslag gemaakt. De wet Harmonisatie beoogt vervolgens om dit kwaliteitsniveau ook voor het peuterwerk te laten gelden. En in sommige gemeenten leidt het inderdaad tot betere samenwerking tussen de betrokken partijen, stellen professionals uit het veld. Anderzijds is het er door de veelheid aan financieringssystemen praktisch gezien vooral ingewikkelder en tijdrovender op geworden. ‘Ik kan het ouders alleen uitleggen met een groot stroomschema voor mijn neus.’

 

Details

Geplaatst op: 19 december 2018
Geplaatst door:
Auteur: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten