Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Checklist voor gemeenten: integratie van jonge vluchtelingenkinderen

Hoe kunnen gemeenten de deelname van deze kinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? Deze checklist geeft antwoorden en handvatten.

Stephanie Gross
-
458

Proefschrift en methode Effectieve opvoedinterventie op maat

Hoe opvoedinterventies beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken; Krista van Mourik zich vanuit de Academische Werkplaats SAMEN

-
1124

Handboek Verbeter Jongerenwerk

Interactief, actueel, praktisch! In opdracht van VWS, ontwikkeld door DSP-groep met verschillende partijen

-
1112

Een regionaal expertiseteam voor het vroeg herkennen van problemen bij jonge kinderen

Het voorkomt problemen. Factsheet voor gemeenten. Rol sociaal, lokaal?

-
1776

Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start

Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling?

-
1177

Canon Zorg voor de jeugd

Opvoeden is nooit eenvoudig geweest en heeft te allen tijde geleid tot initiatieven om er het beste van te maken - weeshuizen, heropvoedingsgestichten, strafkampen, maar ook allerhande...

-
1751

Ervaringen met Opvoedmix.nl

Ervaringen met Opvoedmix.nl : interculturele opvoedingsondersteuning via internet Stichitng E-hulp maakte een rapport over de aanleiding, opzet, uitvoering en resultaat van het project...

-
673

Onderzoek naar bereik allochtone kinderen met VVE

Gemeenten weten risicogezinnen goed te bereiken met voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zelf hebben zij echter over het algemeen weinig zicht op het bereik van vve. Onderzocht is het bereik...

-
1321

'Pedagogisch Adviseren' theoretisch goed onderbouwd

De interventie Pedagogisch Adviseren biedt individuele steun aan ouders die kampen met vragen of lichte problemen rond de opvoeding. Pedagogisch Adviseren is door de Erkenningscommissie...

-
758

Erkenning voor Triple P niveau 4

‘Theoretisch goed onderbouwd’, die erkenning kreeg  Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma (Triple P) van de Erkenningscommissie Interventies. Triple P biedt ouders...

-
682
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten