Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Kenniskring Harmonisatie peuterwerk

Sociaal Werk Nederland belegde een discussiedag voor directeuren uit de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, en beleidsambtenaren van gemeenten.

-
432

Verslag Kinderwerkersdag 2017

Tijdens de Kinderwerkersdag 2017 nam de Utrechtse wethouder Victor Everhardt het eerste exemplaar van de geactualiseerde “10 taken van het kinderwerk” in ontvangst van dagvoorzitter Froukje...

-
468

Eigen kracht versterken jeugd en ouders

Versterking van eigen kracht is niet alleen een doel van de transformatie, maar ook een belangrijk doel van de jeugdhulp.  De gedachte hierachter is dat hulp gericht moet zijn op het versterken...

Janina van der Zande
-
941

Kenniskaart Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp

Omdat samenwerking een essentiële basisvoorwaarde is voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid, heeft het NJi een kenniskaart gemaakt rondom de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Hoe...

Janina van der Zande
-
990

Tools voor slim en reflectief werken in de wijk

Wijkteams spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van kinderen binnen een gezin. Om die rol te kunnen vervullen hebben professionals binnen het wijkteam wel voldoende...

Janina van der Zande
-
678

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein

De inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein onderzochten in zes gemeenten (in drie jeugdhulpregio’s) in hoeverre partijen in het sociaal domein onveiligheid bij...

Janina van der Zande
-
1409

Verbetering voorschoolse voorzieningen gevraagd aan volgend kabinet

Kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen leveren de samenleving veel op, concludeert de Studiegroep Duurzame Groei waar Sociaal Werk Nederland onderdeel van is. Daarom adviseert de...

Janina van der Zande
-
1660

Bestuursakkoord Rijk en VNG besteding 60 miljoen vastgelegd

Het Rijk en de VNG hebben de afspraken rondom de besteding van de 60 miljoen euro voor peuters die niet gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag vastgelegd in een brief. In de brief zijn...

-
1032

10-stappencursus Peuters Opvoeden

De NTR-thuisacademie heeft met medewerking van Stichting Opvoeden.nl en het CJG Rijnmond een 10-stappencursus Peuters Opvoeden ontwikkeld, bestaande uit 10 korte filmpjes waarin opvoedtips worden gegeven door Nalini Cronie (jeugdverpleegkundige bij CJG Ri

-
1261

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen FCB

Organisaties in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening kunnen tussen 1 januari en 1 maart 2013 een aanvraag indienen voor een financiƫle bijdrage via de FCB Stimuleringsregeling...

-
3023
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten