Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Factsheet (2018): 'Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit ve'

Deze factsheet uit 2018 vat de maatregelen ter verhoging van de kennis en vaardigheden van beroepskrachten ve overzichtelijk samen.

Stephanie Gross
-
547

Goab-budgetten 2017

In bijgaand Excelbestand vindt u het totale goab-budget voor 2017 per gemeente. De extra middelen voor 3F zijn daar onderdeel van en zijn in de volgende kolom gespecificeerd. Daarnaast is het...

Eline Kolijn
-
486

Presentaties regiobijeenkomsten 3F

Presentaties van de regiobijeenkomsten over taalniveau 3F in de voorschools educatie voor kleine gemeenten

Eline Kolijn
-
735

Factsheets en handreiking gewijzigd besluit voorschoolse educatie

Factsheets en een handreiking over het gewijzigde besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Eline Kolijn
-
1551

Kieswijzers Taaltoetsen en Taalcursussen 3F

De kieswijzers Taaltoetsen en Taalcursussen voor pedagogisch medewerkers helpt gemeenten een geschikte taaltoets en -cursus te kiezen om aan de taalnorm 3F te gaan voldoen.

Eline Kolijn
-
4272

Eindrapportage onderzoek voorscholen Emmen

Op elke basisschool een voorschool en alle peuters bereiken: de Stuurgroep Voorscholen onderzocht de haalbaarheid van deze plannen van de gemeente Emmen.

Eline Kolijn
-
890

Handreiking 'Samen aan de slag in VVE'

MOgroep en brancheorganisatie Kinderopvang presenteerden tijdens het VVE-G37 congres voor peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties op 28 november jongstleden een digitale handreiking. De handreiking is bedoeld om organisaties die VVE aanbieden in de G

-
985

Oudercontactmedewerker in de VVE

Ouderbetrokkenheid in de VVE. De ervaringen van contactmedewerker Najat Benayad in Amsterdam.

-
956

Ouderbetrokkenheid en ontwikkelingskansen van kinderen

Het beleid van het Ministerie van OCW is er op gericht om de relatie tussen ouders en scholen te versterken. Het thema van de nieuwe Sardes Speciale Editie sluit daar bij aan. Van...

-
1569

Taalles voor migrantenouders soms onderdeel van vve

Migrantenouders kunnen op enkele scholen in het land Nederlandse taalles krijgen die gekoppeld is aan het vve-programma van hun kinderen. Dat liet Gerd Leers, minister voor Immigratie,...

-
856
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten