Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Brief minister Asscher

Een betere basis voor peuters. Brief van 1 december 2013.

Monique Kaasjager
-
871

Position paper Eén basisvoorziening voor alle kinderen

Gezamenlijke visie van MOgroep, PO-raad en Brancheorgansiatie Kinderopvang verwoord in position paper, maart 2013. Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen...

-
802

Verkiezingen 2012: positionpaper Kinderopvang MOgroep POraad

De MOgroep, POraad en Brancheorgansiatie Kinderopvang hebben een positionpaper opgesteld ten behoeve van de partijprogramma s van de politieke partijen en de verkiezingen op 12 septemer...

-
757

Extra VVE naar G37 en HBO-eisen

De MOgroep stuurde samen met BOinK een brief met vragen over de keuze van het kabinet betreffend de extra middelen (100 miljoen), die nu alleen voor de G37 bestemd zijn. De MOgroep zet ook...

-
736
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten