Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

Brochures 'Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang'

De reeks bestaat uit de volgende brochures: 'Anderstaligheid en opvallend gedrag bij kinderen'; 'Achtergrond vluchtelingenkinderen'; 'Ouderbetrokkenheid'; 'Deskundigheidsbevordering en methodieken'

48

Kenniskring Harmonisatie peuterwerk

Om de stemming in het veld te peilen belegde Sociaal Werk Nederland een discussiedag voor directeuren uit de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, en beleidsambtenaren van gemeenten.

106

Uitkomsten quickscan Peuterwerk na de Harmonisatie

Samenvatting van de uitkomsten van de quickscan over het bereik van peuterwerk na de harmonisatie.

227

Functieprofielen pedagogisch coach / beleidsmedewerker beschikbaar

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voor in de nieuwe cao Sociaal Werk en de cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor...

884

Handboek Verbeter Jongerenwerk

Interactief, actueel, praktisch! In opdracht van VWS, ontwikkeld door DSP-groep met verschillende partijen

774

Presentaties (2018) bijeenkomsten 3F in peuteropvang met voorschooolse educatie (G-overig)

In april 2018 vonden er opnieuw bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F in de peuteropvang met voorschoolse educatie. Hier vindt u de presentaties.

329

Haagse model van harmonisatie

JongLeren van sociaalwerkorganisatie Xtra in Den Haag.

691

Een regionaal expertiseteam voor het vroeg herkennen van problemen bij jonge kinderen

Het voorkomt problemen. Factsheet voor gemeenten. Rol sociaal, lokaal?

1029

Richtlijnen voor uitvoering van sociaal-medische indicatie beschikbaar

De VNG heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet...

621

Verslag Kinderwerkersdag 2017

Tijdens de Kinderwerkersdag 2017 nam de Utrechtse wethouder Victor Everhardt het eerste exemplaar van de geactualiseerde “10 taken van het kinderwerk” in ontvangst van dagvoorzitter Froukje...

297
Sluiten
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten