Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Brief naar minister Slob door BMK, BK en Sociaal Werk Nederland

Op 2 november 2020 geplaatst door

BMK, BK en SWN hebben een brief naar minister Slob gestuurd met het verzoek een tweede termijn in te stellen voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Voorschoolse Educatie en de regeling uit te breiden tot en met de zomervakantie 2021.

Voor de zomer werd de subsidieregeling ontwikkeld als reparerende maatregel na de Corona-sluiting van het voorjaar. De subsidie gaf VE-aanbieders de mogelijkheid te middelen aan te vragen voor aanvullende VE programma’s in de schoolvakanties van dit jaar aan. Hiervoor trok OCW 7 miljoen uit, waar slecht 2 miljoen van is benut.

Na rondvraag onder leden van de branchepartijen bleek de onderbenutting onder andere veroorzaakt door de timing van de aanvraagtermijn, vlak ná de heropening en daags voor de zomervakantie. Organisaties hadden niet genoeg tijd om te polsen bij ouders of er animo was, de aanvraag in te dienen en de organisatie rond te krijgen.

Waar er wel een aanbod gerealiseerd kon worden, kwamen er positieve reacties. Ouders waren blij met het aanbod, kinderen hadden het naar hun zin en PM’ers zagen de positieve effecten.

Het einde van de coronacrisis is helaas nog niet inzicht en de branche staat voor veel uitdagingen, zoals personeelsbezetting en in sommige gevallen tijdelijke sluitingen. Dit brengt onrust met zich mee en leidt tot discontinuïteit. Door VE-aanbieders de financiële middelen te bieden om extra aanbod in de schoolvakanties te organiseren, kan dit deels opgevangen worden.

De volledige brief is hier te lezen.

Bron: BMK, BK, SWN
Trefwoorden: lobbybrief, slob, vve
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten