Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Cao: Overgangsregeling peuterspeelzalen geactualiseerd

Op 14 juli 2020 geplaatst door

Het uitgangspunt van deze regeling is dat de medewerkers aanspraak houden op de hoogte van hun salaris, zoals dat geldt op het moment dat het peuterspeelzaalwerk niet langer valt onder de cao Sociaal Werk. De overgangsregeling wordt zo snel als mogelijk opgenomen in beide cao’s. Met het oog daarop is de tekst van de overgangsregeling, na een extra juridische toets, geactualiseerd. De inhoud van de afspraken is gelijk gebleven. De geactualiseerde tekst vind je hier.

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen peuterspeelzaalorganisaties de overstap maken naar de cao Kinderopvang aan de hand van de afspraken uit deze overgangsregeling. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2021. Indien de overstap op een later moment plaatsvindt dan 1 augustus 2020, geldt de datum van de overstap als “de overgangsdatum” zoals bedoeld in de overgangsregeling. Dit betekent dat de peildatum voor onder andere de berekening van de compensatietoeslag en eventueel de persoonlijke toeslag de datum is van de overstap. De opbouw van het loopbaanbudget (LBB) en individueel keuzebudget (IKB) stopt ook op de datum van de overstap.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten