Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Handreiking afweging fysiek contact jeug en gezin in coronatijd

Op 26 maart 2020 geplaatst door

Corona geeft dilemma's rond contact: wat kan wel, wat niet. Veel professionals worstelen met het al dan niet hebben van fysiek contact met kinderen, jongeren en hun ouders. De landelijke richtlijnen geven niet altijd antwoord op vragen onder specifieke omstandigheden. 

Afwegingskader
Het is belangrijk dat sociale professionals zoals jongerenwerkers, gezinscoaches en maatschappelijk werkers altijd de afweging maken welke vorm van contact past bij de specifieke situatie van het kind, de jongere, het gezin of andere betrokkenen.

Onder normale omstandigheden wordt daarbij vooral gekeken naar het belang van het kind en de mentale gezondheid. Door het coronavirus tellen in die afweging nu ook de fysieke gezondheid van de jongere/het kind, de ouders/opvoeders en andere betrokkenen mee. Dat vraagt veel van professionals. Zij moeten ook nog het beleid van de overheid, de eigen organisatie en de beroepsgroep in acht nemen.

Het NJi beschrijft in dit afwegingskader de algemene uitgangspunten, veelgehoorde dilemma’s en biedt handreikingen die kunnen helpen bij het maken van deze afwegingen. Met voorbeelden.
U vindt het afwegingskader hier.

Het NJi heeft ook een online dossier over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus, met informatie voor professionals, opvoeders en kinderen. U vindt het dossier hier.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten