Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Peuteropvang en de coronacrisis

Op 18 maart 2020 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland volgt via het Landelijk Overleg Peuteropvang (LOP) de ontwikkelingen rond het coronavirus en de effecten daarvan op het peuterwerk.
Houd het coronaplatform van Sociaal Werk Nederland in de gaten, en meld je aan.

Wij hebben met de Branche Kinderopvang (BK) en Branche Maatschappelijke Opvang (BMK) de afspraak dat zij de eerste contacten zijn voor de ministeries als het gaat om de kinder- en peuteropvang. De meest actuele informatie hierover vindt u op de websites van deze branches. Inloggen is niet nodig.

De eerste signalen zijn dat weinig ouders momenteel gebruikmaken van de peuteropvang, ofwel omdat een van de ouders al thuis is of omdat de opvang te kort duurt om de hele dag te kunnen werken. Anderzijds horen we ook dat peuters juist moeten worden opgevangen vanwege de thuissituatie.

Leden van het LOP zien dat zij opvang kunnen realiseren met behoud van zoveel mogelijk vertrouwde gezichten voor de peuters. Zij maken zich wel zorgen om de financiële gevolgen van de crisis, met name als ouders hun factuur niet meer betalen en of niet weten of ze wel of niet recht hebben op de KOT.

Vanuit Sociaal Werk Nederland brengen wij dit via de collega-branches ook onder de aandacht bij de ministeries en de uitvoeringsorganisaties, zoals de belastingdienst Toeslagen. Hieronder vind u het voorbeeld van de wijze waarop in Rotterdam de peuters worden opgevangen door Peuter & Co.

Stichting Peuter&Co
Door de overheid is besloten dat alle scholen per 16 maart 2020 zullen sluiten. Wat betekent dit voor onze dienstverlening?

  • Wij verzorgen géén opvang voor peuters die bij ons staan inschreven van 16 maart tot 6 april 2020
  • Wr maken een uitzondering voor peuters van mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren. Voor hen is opvang mogelijk. Dit pakken wij als volgt op:
    • Ouders werkzaam in de vitale sectoren kunnen op maandag 16 maart 2020 hun kind gewoon naar de voor hun bekende locatie brengen. Vanuit Peuter & Co wordt gekeken naar het combineren van verschillende groepen/locaties en daarover informeren wij de ouders.
  • Wij werken onder leiding van de pedagogisch manager een plan uit welke voorschoolse educatie ook via thuisonderwijs gegeven kan worden
  • Kantoorpersoneel en management werken thuis. Vergaderingen blijven doorgang vinden, maar wel digitaal

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u contact opnemen met uw huidige contactpersoon binnen Peuter & Co.
Overigens valt sinds 18 maart het sociaal werk onder de lijst van Cruciale beroepen. Meer informatie hier. 
 

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten