Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Terugblik op de regiobijeenkomsten over urenuitbreiding voorschoolse educatie

Op 29 oktober 2019 geplaatst door
Stephanie Gross

In juni en oktober 2019 organiseerden Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Sociaal Werk Nederland (SWN) in totaal vijf regionale bijeenkomsten over de urenuitbreiding van voorschoolse educatie (VE). De bijeenkomsten zijn onderdeel van het ondersteuningstraject voor aanbieders VE.

Sprekers

Ed Buitenhek was spreker en gespreksleider tijdens de bijeenkomsten. In zijn interactieve presentatie ging hij onder meer in de wettelijke voorwaarden en eisen rond urenuitbreiding, bekostiging, varianten in het aanbod en overwegingen bij de implementatie. Ook gaf hij antwoord op vooraf geïnventariseerde vragen van deelnemers.
Een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW gaf aan het begin van de bijeenkomsten in Eindhoven, Amersfoort, Leiden en Utrecht een korte update over het (voorgenomen) Wijzigingsbesluit en beantwoordde vragen van deelnemers aan het ministerie. In Zwolle deelde Mario Lamers (SPA/SPO) als ervaringsdeskundige zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en geleerde lessen over de urenuitbreiding bij SPA en SPO.

Na het plenaire gedeelte was er ook ruimte voor deelnemers om in kleine groepen eigen ervaringen uit te wisselen en onderwerpen verder uit te diepen.

Vragen deelnemers

De deelnemers hadden nog heel wat vragen. Vooral over deze onderwerpen:

  • Hoe moeten we omgaan met een lager daadwerkelijk gebruik van ve-uren (no-show)?
  • Wat doe je met het aanbod voor reguliere peuters?
  • Mag de gemeente een deel van de gelden meenemen naar het volgende jaar?
  • Hoe zit het met de specifieke situatie in kleine kernen?
  • Waarmee moet je rekening houden bij de kostprijsberekening?
  • En waarmee bij de indeling van dagdelen?
  • Wat zijn de gevolgen voor het personeel?
  • Wat doe je als het gemeentelijk kader onduidelijk is?
  • Wie bepaalt de startleeftijd?
  • Wat telt mee voor VE?

De meestgestelde vragen (inclusief antwoorden) hebben we samengevat in een FAQ.

Meer weten

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten