Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Nieuw: e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’

Op 17 oktober 2019 geplaatst door

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen daarbij.

Pedagogisch medewerkers die werken met vluchtelingenkinderen stuiten op lastige dilemma’s: hoe kun je kind en ouders een veilige start op de groep bieden als je geen gezamenlijke taal hebt? Hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind als ze hun hoofd vol hebben met zorgen over werk en familieleden die zijn achtergebleven in oorlogsgebied? Wat kun je wel en niet voor ouders betekenen als ze bij gebrek aan een sociaal netwerk hun eigen problemen met de pedagogische medewerkers delen?

Het aantal vluchtelingenkinderen op groepen neemt toe, vooral door gezinshereniging en gezinsvorming. Ook in regio’s waar voorheen nauwelijks vluchtelingenkinderen waren krijgen pedagogisch medewerkers nu steeds vaker te maken met kinderen en ouders uit name Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea en andere Afrikaanse landen.

De e-learning biedt de mogelijkheid om te oefenen met realistische casussen rond veelvoorkomende dilemma’s. Daarnaast vind je in de e-learning praktische tips, tools en relevante links naar meer informatie.

Bedrijfsbreed dezelfde werkwijze toepassen kan door niet alleen individueel de e-learning te volgen, maar deze onderdeel te maken van gesprekken op de werkvloer (blended learning). Ben je locatiemanager, coach of organisatiepedagoog? Dan biedt de e-learning richtlijnen om de dilemma’s én de aanpak daarvan te bespreken op de groepen, in een teamoverleg en tijdens studiedagen.

Inhoud e-learning module ‘werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang

  • beschrijving leerdoelen, en hoe je er mee aan de slag kunt gaan
  • video’s met ervaringen van collega’s in de praktijk
  • casussen met tien dagelijkse situaties rond vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang
  • opdrachten om te oefenen op de werkvloer
  • handige tools en verwijzing naar relevante informatie

De blended learning module is ontwikkeld door Sardes, Sociaal Werk Nederland en Pharos, in samenwerking met medewerkers van kinderopvangcentra, en mogelijk gemaakt door Het Kinderopvangfonds en de ministeries van OCW en SZW.

De e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ is te vinden op het Pharos leerplatform. Je kunt gratis een account aanmaken en de e-learning volgen.

Bron: Pharos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten