Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Op 9 september 2019 geplaatst door

Op 1 augustus 2020 wordt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie van kracht. Daarin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om peuters van 2,5 – 4 jaar 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden. Om aanbieders bij de implementatie hiervan te ondersteunen zijn er twee nieuwe handreikingen gemaakt: 

 • Uitbreiding uren voorschoolse educatie
 • Uitbreiding uren voorschoolse educatie

Handreiking Uitbreiding uren voorschoolse educatie 

In deze handreiking vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden die u als aanbieder helpen bij de uitbreiding van het peuteraanbod met VE. U leest wat u moet weten én wat u moet doen om de urenuitbreiding succesvol en tijdig in te voeren. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het landelijk kader voor VE en welke voorwaarden worden gesteld aan de uitbreiding van het aanbod?
 • Wat moet u weten over het gemeentelijk kader voor VE en reguliere peuteropvang?
 • Welke stappen kunt u zetten in uw organisatie om de uitbreiding van het aanbod te implementeren?
 • Welke varianten zijn mogelijk?
 • Welke informatie uit uw eigen organisatie heeft u nodig om tot een keuze te komen?
 • Wat zijn de consequenties van de verschillende varianten voor de ouderbijdrage en de kostprijs per uur?
 • Wat zijn de consequenties voor het personeel?
 • Wat betekent de urenuitbreiding voor de kwaliteit van het aanbod?
 • Wat zijn de consequenties voor ouders, samenwerkingspartners en huisvesting?
 • Wat is belangrijk als het gaat om communicatie?
 • Welke wijzigingen in de administratieve processen kunnen zich voordoen?
 • Wat is een goede indicatie voor de tijdsplanning van de implementatie?

Handreiking Uitbreiding personele uren voorschoolse educatie 

De uitbreiding van het aantal uren VE voor doelgroeppeuters vraagt van peuteropvang om een nieuwe manier van het organiseren van het werk en de werktijden. Dit kan gevolgen hebben voor de werktijden en/of arbeids­duur van de beroepskrachten VE. Als werkgever moet u dan de werktijdenregeling aanpassen en ook de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers wijzigen. De handreiking bevat informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor aanbieders om de uitbreiding van de personele uren van VE vorm te geven over:

 • Welke stappen moet ik nemen?
 • Hoe betrek ik de OR/PVT hierbij?
 • Hoe informeer ik mijn medewerkers? 
 • Waarmee moet ik rekening houden bij het wijzigen van de werktijdenregeling?
 • Welke verplichtende kaders zijn hierbij relevant?
 • Hoe wijzig ik de individuele arbeidsovereenkomst als er geen overeenstemming is tussen werkgever en werknemer?
 • Welke scenario’s zijn dan mogelijk en waarmee moet ik rekening houden? 

Deze handreikingen zijn ontwikkeld in het kader van het Ondersteuningstraject urenuitbreiding VE voor aanbieders. Het ondersteuningstraject wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland, in samenwerking met het GOAB-ondersteuningstraject (www.goab.eu).

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten