Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Van tien naar zestien uur ve: hoe doe je dat in hemelsnaam?

Op 27 juni 2019 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland is al jaren actief in de ondersteuning van voorschoolse educatie (ve). Stephanie Gross: ‘Zo deden we vanaf 2016 samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een traject om organisaties te ondersteunen bij het omgaan met de aanscherping van de taal- en scholingseisen voor pedagogische medewerkers. Dat traject hebben we eind 2018 afgerond met een landelijke bijeenkomst.’

Van tien naar zestien uur
Maar zoals dat gaat: ondertussen zijn er alweer allemaal nieuwe beleidsveranderingen. Stephanie Gross: ‘In het regeerrakkoord heeft het kabinet vastgelegd dat er uitbreiding komt van het aantal uren ve voor kinderen met een ve-indicatie. Deze peuters moeten in de leeftijdsperiode tussen 2,5 en 4 jaar in totaal 960 uur voorschoolse educatie kunnen krijgen. Uiterlijk per 1 augustus 2020 moeten gemeenten en aanbieders van ve dit aanbod gerealiseerd hebben.
Vandaar dat Sociaal Werk Nederland opnieuw betrokken is bij een ondersteuningstraject. ‘We waren graag eerder met dit ondersteuningstraject begonnen, maar dat bleek niet haalbaar. Wel hebben we dit in 2018 al regelmatig met leden besproken, bijvoorbeeld bij een gesprekssessie met aanbieders en vertegenwoordigers van het ministerie OCW in juni vorig jaar.’

Vijf regiobijeenkomsten
Met welke vragen worstelen kinderopvangorganisaties zoal? Stephanie Gross: ‘De hamvraag is natuurlijk: hoe regel je die zestien uur? Waar haal je extra personeel vandaan en wat voor dagdeelindeling is passend én mogelijk? Kunnen de peuters dat wel aan? En willen ouders het wel? Wat doe je met peuters zonder indicatie? Maar ook: Hoe ga je om met een verschil tussen aanbod en daadwerkelijk gebruik? En hoe regel je het in kleine kernen?’
Kortom: segregatie, bereik, ouderbetrokkenheid en betaalbaarheid zijn opnieuw de belangrijkste uitdagingen waarmee aanbieders te maken hebben.

Helpdesk ingericht, handreiking in de maak
Die vragen komen aan de orde op de regiobijeenkomsten die Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang nu organiseren. De eerste reeks van drie bijeenkomsten is net geweest. Stephanie Gross: ‘Wat blijkt is dat veel aanbieders op eigen houtje gelukkig al best ver gevorderd zijn met hun voorbereiding; sommigen starten ook al per januari 2020 met het nieuwe aanbod van 16 uur per week.’

Een ander belangrijk thema was de spreiding van de zestien uur over de week. ‘Zoals we hadden verwacht zie je nogal wat variatie in het aantal dagdelen, uren en weken. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, waaronder beschikbaarheid van ruimtes, aansluiten op schooltijden, en wensen en gewoontes van ouders. Soms kunnen deze factoren zelfs per wijk en locatie verschillen. Tot nu toe lijkt 4 keer 4 uur gedurende 40 weken de populairste variant.’
Daarnaast ging het over vragen als: “Hoe bereid je ouders voor op de verandering in een aanbod waarover ze bijna unaniem heel tevreden zijn? Hoe voorkom je dat ze uitvallen.”

Alle ervaringen uit de bijeenkomsten dienen als input voor de handreiking die in de maak is. Die heeft twee onderdelen:

  • Bedrijfsvoering en financiën
  • Personeel

Deze handreiking verschijnt na de zomervakantie.

Ondertussen is er ook een helpdesk ingericht bij BK en Sociaal Werk Nederland waar aanbieders terecht kunnen met vragen over de urenuitbreiding ve. Bovendien is er inmiddels een groep ervaringsdeskundigen gevormd, die bestaat uit vier ervaren aanbieders die de urenuitbreiding al hebben gerealiseerd en die hun ervaringen willen delen met andere aanbieders.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 3 oktober in Zwolle en op 4 oktober in Utrecht. 

Hiervoor kunt u zich nu aanmelden: 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten