Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Regiobijeenkomsten urenuitbreiding voorschoolse educatie in juni

Op 22 mei 2019 geplaatst door

Op 20, 25 en 27 juni 2019 organiseren Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang bijeenkomsten over de urenuitbreiding voorschoolse educatie. We praten u bij over de beleidsplannen en de stand van zaken van het voorgenomen Wijzigingsbesluit. Ed Buitenhek geeft nadere toelichting op de beleidsplannen en gaat in op een aantal uitvoeringsscenario’s. Daarnaast is er ruimte om uit te wisselen, vragen te stellen en praktijkvoorbeelden in te brengen.

Data en locaties 

In juni zijn de volgende bijeenkomsten gepland: 

  • donderdag 20 juni 2019, 13.00 - 16.00 uur in Eindhoven 
  • dinsdag 25 juni 2019, 10.00 - 13.00 uur in Amersfoort
  • donderdag 27 juni, 13.00 - 16.00 uur in Leiden

De exacte locaties worden z.s.m. bekend gemaakt.

In het najaar 2019 volgen bijeenkomsten op 3 oktober (Zwolle) en 4 oktober (Utrecht). 

Aanmelden 

U kunt zich nu inschrijven voor de regiobijeenkomsten in juni: 

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. 

Ondersteuning urenuitbreiding ve 

Vanaf 1 augustus 2020 moeten aanbieders van voorschoolse educatie het aanbod voor peuters uitbreiden naar 960 uur in de leeftijdsperiode 2,5 - 4 jaar. Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunen aanbieders bij de implementatie van deze beleidsplannen. Naast het organiseren van regiobijeenkomsten zullen we een handreiking publiceren, zetten we experts in en is er een helpdesk ingericht. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten